Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 107 MİMARİ BELGELEME 3,00 2,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Temel mimari terminolojisi ve mimari çizim eğitiminin verilmesidir. Bu şekilde öğrencinin plan, kesit ve cephe gibi çizimler aracılığı ile kâğıt üzerine taşınan her tür mimariyi algılaması hedeflenir.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında; kalıntı halinde ya da tamamen günümüze ulaşmış mimari eserlerin görsel belgelemeleri ile birlikte çizgisel olarak ifade edilmesi amacıyla ölçümleri yapılarak, buna dayalı rölöve, kesit vb. çizimlerinin yapılmasına yönelik teknik ve teorik bilgiler verilecektir. Ayrıca, harita okuma, ölçek hesaplama ve mimari terimler üzerinde durulacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : ALTUN, A. (1983), Sanat Tarihinde Mimari Çizim İçin Küçük Rehber I, İstanbul.<br />Bağcı, Mustafa-Bağcı, Cemil; (1998).Teknik Resim, Gül Yayınevi, cilt 1, Ankara. <br />Hasol, Doğan, (1979). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları: A2, İstanbul. <br />Kuban, Doğan, (1989). Mimarlık Kavramları: Tarihsel Perspektif İçinde Mimarlığın Kuramsal Sözlüğüne Giriş, Yem Yayınları, İstanbul. <br />Sözen, Metin-Tanyeli, Uğur; (1992), Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.<br />C. Başaran, (1989). Arkeolojik Kayıt Teknikleri <br />V. Sevin, (1999). Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Deniz Özkut
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Konunun terminolojisini algılayabilme
  • 2 Belgeleme ve çizim arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme
  • 3 Rölöve ve restorasyon çizimlerini değerlendirebilme
  • 4 Her tür rölöve çizimi yapabilme
  • 5 Dönemin yapı türlerini algılayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel terimler (kroki, rölöve, ölçek, lejant, restorasyon…)
2.Hafta *Temel çizgi türleri (kalın, ince, kesik...)
3.Hafta *Temel çizim türleri (plan, kesit, cephe…)
4.Hafta *Plan krokisi çalışmaları
5.Hafta *Plan krokisi çalışmaları
6.Hafta *Plan krokisi üzerinde ölçü alma
7.Hafta *Plan krokisinin ölçekli çizimi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Kesit krokisi çalışmaları
10.Hafta *Kesit krokisi üzerinde ölçü alma
11.Hafta *Kesit krokisinin ölçekli çizimi
12.Hafta *Cephe krokisi çalışması
13.Hafta *Cephe krokisi üzerinde ölçü alma
14.Hafta *Cephe krokisinin ölçekli çizimi

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00