Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 106 DEMİR ÇAĞINDA AVRASYA ARKEOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Avrasya bozkır kuşağında Demir Çağı boyunca (MÖ.I.bin) doğu-batı (Moğolistan-Kırım) ve güney (Anadolu-Mezopotamya-Çin) ilişkilerinin kültürler üzerindeki etkisini belirlemek.
Dersin İçeriği : Ders, İskit – Hun gibi toplulukların kendi iç dinamikleri ve komşu kültürlerle olan ilişkileri sonucu ortaya çıkan; yaşanan ve diğer dünya ile ilgili geliştirdikleri maddi kültür verilerini tanıtmaya yöneliktir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Jeannine Davis Kimball (Ed.), Kurgans, Ritual Sites, and Settlements Eurasian Bronze and Iron Age, California 2000. Yardımcı Kaynaklar Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991. Nejat Diyarbekirli, Hun Sanatı, İstanbul 1972. Yaşar Çaoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı – İç Asya Türk Sanatının Doğuşu ve Gelişmesi, İstanbul 2007. Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, Ankara 1972. Radloff, Wilhelm, Sibirya’dan (Seçmeler), (çev. Ahmet Temir), İstanbul, 1976. Michael Willis (Ed.), Migration, Trade and Peoples, London 2005. David Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, Oxford 2001 Vitali Volkov, “Early nomads of Mongolia”, Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age, Berkeley 1995:318-332. Anıl Yılmaz, “İskit Sanatı”, Türkler, Ankara 2002:26-32.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Göçer kültür terminolojisini algılayabilme
  • 2 Maddi kültür verilerini ayırt edebilme
  • 3 Kültürler arası etkileşimi değerlendirebilme
  • 4 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme
  • 5 Dönem eserlerini çağdaşları ile karşılaştırabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bronz çağının kapanışı ve Demir çağının başlangıcı
2.Hafta *Moğolistan’da Tagar kültürünün etkinliği
3.Hafta *Moğolistan’da İskitler
4.Hafta *Küçük Buzul çağı (MÖ.8.yy.) ve İskit göçü
5.Hafta *İskit (ve Kimmerlerin) Anadolu istilası
6.Hafta *İskit – Grek ticaret ilişkileri
7.Hafta *Herodotos ve İskitler
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Moğolistan’da Taştık kültürü
10.Hafta *Altay ve Tengri dağları boyunca görülen Demir çağı petroglifleri
11.Hafta *Ordos buluntularının değerlendirilmesi
12.Hafta *Hun kültür ve sanatının ortaya çıkışı
13.Hafta *Hun – Çin ilişkileri
14.Hafta *Hunların batıya göçleri (Ak Hunlar ve Avrupa Hunları)
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 25,00 25,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ara Sınav Hazırlık 14 1,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 24 1,00 24,00
Toplam : 92,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 5,00