Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM402 ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrenciye acil, dahili ve cerrahi yoğun bakımlarda görülen akut ve kronik hastalıkların hemşirelik yönetimini içeren teorik bilgiyi ve uygulama becerilerini kazandırmak; durumu kritik olan hastaya sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Acil ve yoğun bakıma ilişkin temel bilgi ve kavramlar, akut durumların fizyopatolojileri, acil tanı, tedavi ve izlem uygulamalarında hemşirelik bakımı ve sorumlulukları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Akbayrak, N., Erkal-İlhan, S., Ançel, G., & Albayrak, A. (Ed.) (2007). Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut). Ankara: Alter. 2. Akdemir, N., & Birol, L. (2005). İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Sistem. 3. Albert, R.K., Slutsky, A., & Ranıerı, M. (2009). Klinik Yoğun Bakım. Kutay Akpir, Simru Tuğrul (Çev.) İstanbul: İstanbul Tıp. 4. Birol, L. (2007). Hemşirelik Süreci Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. İzmir: Etki. 5. Black, J.M., & Hawks, J.H. (Ed.) (2009). Medical Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes (8th edition). St.Louis: Saunders. 6. Carlson, K. (Ed) (2009). AACN Advanced Critical Care Nursing. Philadelphia: Elsevier Saunders. 7. Carpetinto-Moyet, L.J. (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Firdevs Erdemir (Çev) İstanbul: Nobel Tıp. 8. Hall, J.B., Schmidt, G.A., & Wood, L.D. (Ed) (2005). Principles of Critical Care (3rd edition). New York: McGraw- Hill. 9. Hillman, K, & Bishop, G. (Ed) (2004). Clinical Intensive Care and Acute Medicine (second edition). Cambridge: Cambridge University. 10. Ignatavicius, D.D., & Workman, M.L. (Ed) (2010). Medical-Surgical Nursing: Patient-Centered Collaborative Care. (6th edition). Philadelphia: Elsevier. 11. Karadakovan, A., Aslan, F.E. (Ed) (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Tıp. 12. Kuğuoğlu, S., Eti Aslan, F., & Olgun, N. (2004). Acil Bakım (Geliştirilmiş 3. Baskı). Deniz Şelimen (Ed) İstanbul: Yüce. 13. Lemone, P., Burke, K.M. & Bauldoff, G. (Ed) (2010). Medical Surgical Nursing, Critical Thinking in Client Care (5th edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall. 14. Lewis, S.M., Dirksen, S.R., & Heitkemper, M.M. (Ed) (2011). Medical Surgical Nursing, Assesment and Management of Clinical Problems (8th edition). St.Louis: Mosby. 15. Lynn, D.J., Wiegand, M., & Carlson, K.K. (Ed.) (2005). AACN Procedure Manual for Critical Care. St.Louis: Elsevier Saunders. 16. Potter, A.P., Perry, A.G. (Ed) (2007). Fundamentals of Nursing (6th edition). USA: Elsevier Health Sciences. 17. Sue, D.Y., Vintch, J. (2005). Yoğun Bakım Esasları. Yeşim Erbil (Çev.) İstanbul: Nobel Tıp. 18. Şahinoğlu, H. (Ed) (2008). Yoğun Bakım Komplikasyonları (1. Baskı). İstanbul: Nobel Tıp. 19. Urden, L.D., Stacy, K.M., Lough, M.E. (2004). Priorities in Critical Care Nursing (4th edition). USA: Mosby. 20. Woodrow, P. (2006). Intensive Care Nursing: A framework for practice (2nd edition). New York: Routledge. 21. Woods, S.L., Sivarajan Froelicher, E.S., Motzer, S.U., & Bridges, E.J. (2005). Cardiac Nursing (Fifth edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Klinik uygulama, vaka sunumu, seminer anlatma, hemşirelik süreci
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Tokem Y., Dağ G., Dölek M. Bir Bakışya Acil Hemşireliği.2017
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Yasemin Tokem
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin sorumlu öğretim üyeleri:: Dr.Öğr.Üyes, Deniz Şanlı; Öğr.Gör.Dr.Fatma İltuş
Dersin Verilişi : sözel sunum,klinik uygulama,vaka sunumu

  • 1 Acil servis ve yoğun bakım ünitesine ilişkin temel bilgi ve kavramları, çalışma prensiplerini öğrenebilme
  • 2 Acil ve yoğun bakım hemşiresinin görev, rol ve sorumluluklarını bilme
  • 3 Acil ve yoğun bakım hastalarının bakımını hemşirelik süreci doğrultusunda tanılayabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme
  • 4 Acil ve yoğun bakım konusunda güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme
  • 5 Acil ve yoğun bakım hemşirelik bakım uygulamalarına yeni gelişmeleri aktarabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Acil servisin özellikleri, triyaj ve acil hemşiresinin görev, rol ve sorumlulukları
*Acil servisi tanıma, ekiple tanışma, acil servis çalışmasına uyum
2.Hafta *Travmalarda acil yaklaşım
*Travmalı hastanın tedavi ve bakımını uygulama
3.Hafta *Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği
*Hastaya temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulama
4.Hafta *Sistem hastalıkları acillerinde hemşirelik yönetimi I
*Kardiyovasküler ve nörolojik aciller nedeniyle acil servise gelen hastanın tedavi ve bakımını uygulama
5.Hafta *Sistem hastalıkları acillerinde hemşirelik yönetimi II
*Solunum ve renal aciller nedeniyle acil servise gelen hastanın tedavi ve bakımını uygulama
6.Hafta *Sistem hastalıkları acillerinde hemşirelik yönetimi III
*Endokrin ve gastrointestinal aciller nedeniyle acil servise gelen hastanın tedavi ve bakımını uygulama
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Yoğun bakımın özellikleri ,
Yoğun bakım hemşiresinin görev, rol ve sorumlulukları

*Yoğun bakım ünitesini tanıma, ekiple tanışma, yoğun bakım ortamına ve hemşireliğine uyum
9.Hafta *Yoğun bakımda hasta izlemi-Hemodinamik monitörizasyon
*Yoğun bakım ünitesinde monitörize hastanın izlemi
10.Hafta *Yoğun bakım ünitesinde beslenme
*Yoğun bakım ünitesinde hastanın beslenmesini sağlama
11.Hafta *Yoğun bakımda travmalı hasta bakımı
*Yoğun bakımda travmalı hastanın tedavi ve bakımını uygulama
12.Hafta *Yoğun bakımda hemşirelik bakımı-
Bilinçsiz hasta bakımı

*Yoğun bakımda
bilinçsiz hastanın bakımı sağlama

13.Hafta *Bazı sistem hastalıklarında yoğun bakımda hasta izlemi I
*Yoğun bakım ünitesinde yatan hastanın sistemlere yönelik bakım ve tedavisini sağlama
14.Hafta *Bazı sistem hastalıklarında yoğun bakımda hasta izlemi II
*Yoğun bakım ünitesinde yatan hastanın sistemlere yönelik bakım ve tedavisini sağlama

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Diğer 1 1,00 1,00
Toplam : 113,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00