Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 104 ARKEOLOJİK KAZI TEKNİKLERİ VE ALAN YÖNETİMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında öğrencilere; kazı, araştırma ve restorasyon gibi faaliyetleri kapsayan arkeolojik alanların yönetimi ve bu yönetimin önemli bir ayağını oluşturan kazı çalışmalarının teknik, yöntem vb yönlerden değerlendirilmesi aktarılacaktır.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında; kazı, araştırma ve restorasyon çalışmalarının koordinasyonu ve kanun, yönetmelik, yönergeler gibi bağlayıcı mevzuat hükümleri ele alınacak, alan çalışmalarında taşınmaz kültür varlıklarının tespiti ve değerlendirilmesi ile taşınır kültür varlıklarının belgelenmesinden, depolanmasına, korunmasına ve değerlendirilmesine kadar olan aşamalar konu edilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Sevin, V., Arkeolojik Kazı Sistemi, İstanbul 1995. 1. Aleksander, J., The Directing of Archaelogical Excavations, Londra 1970. 2. Barker, P., Techiniques of Archaeological Excavations, Londra 1977. 3. Donovan, D.T., Stratigraphy: An Introduction to Principles, Londra 1966.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : --
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ---
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sarp Alatepeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --

  • 1 Mesleki açıdan alan çalışmalarında beceri kazanma
  • 2 Arkeoloji disiplininden Türk-İslam Arkeolojisine bakış,
  • 3 Alan çalışmalarını yönetme becerisi geliştirme,
  • 4 Elde edilen verilerin akademik platforma taşınmasını sağlama,
  • 5 Konunun terminolojisini algılayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kültür Varlıkları üzerine ilgili mevzuat
2.Hafta *Arkeolojik Kazıların tarihçesi ve kazı tekniklerinin gelişimi
3.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Plankare Sistemi
4.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Açık Alan Sistemi
5.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Çapraz Açma Sistemi
6.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Tabaka İçermeyen Klasik Yerleşme ve Yapıların Kazıları,
7.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Höyük Tipi Tabakalı Yerlerin Kazıları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Çağdaş kazı teknikleri: Mezarlık ve Mezar Kazıları
10.Hafta *Belgeleme: Yazılı kayıt altına alma
11.Hafta *Belgeleme: Çizili kayıt altına alma
12.Hafta *Belgeleme: Dijital kayıtlar
13.Hafta *Alan çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu
14.Hafta *Alan çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 10 2,00 20,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00