Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 105 BRONZ ÇAĞINDA AVRASYA ARKEOLOJİSİ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Avrasya bozkır kuşağında Bronz Çağı boyunca (MÖ.II.bin) doğu-batı (Moğolistan-Kırım) ve güney (Anadolu-Mezopotamya-Çin) ilişkilerinin kültürler üzerindeki etkisini belirlemek.
Dersin İçeriği : Ders, “göçer medeniyeti” yaratan toplulukların kendi iç dinamikleri ve komşu kültürlerle olan ilişkileri sonucu ortaya çıkan; yaşanan ve diğer dünya ile ilgili geliştirdikleri maddi kültür verilerini tanıtmaya yöneliktir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991. Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, İstanbul 1997. Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, Ankara 1972. Radloff, Wilhelm, Sibirya’dan (Seçmeler), (çev. Ahmet Temir), İstanbul, 1976. Michael Willis (Ed.), Migration, Trade and Peoples, London 2005. David Christian, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, Oxford 2001 Gregoire Frumkin, Archaeology in Soviet Central Asia, Leiden/Köln 1970 Yu.F. Kiryushin - K.N. Solodovnikov, “The origins of the Andronovo (Fedorovka) population of southwestern Siberia, based on a middle bronze age cranial series from the Altai forest-steppe zone”, Archaeology Ethnology & Anthropology of Eurasia, 38/4, 2011:122–142.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Power Point sunumları 2. Anlatma 3. Soru-cevap 4. Kütüphane Araştırmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Anıl Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Göçer kültür terminolojisini algılayabilme
  • 2 Maddi kültür verilerini ayırt edebilme
  • 3 Kültürler arası etkileşimi değerlendirebilme
  • 4 Bölgesel farklılıkları kavrayabilme
  • 5 Dönem eserlerini çağdaşları ile karşılaştırabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Avrasya teriminin kültürel ve coğrafi sınırları
2.Hafta *Kalkolitik dönem sonunda yaşanan iklim değişikliği ve göçler
3.Hafta *Kalkolitik dönem sonunda yaşanan göçleri yaratan toplumların arkeolojik verileri
4.Hafta *Yerleşik kültürden göçer kültüre geçiş süreci
5.Hafta *Göçer kültür arkeolojik verilerini değerlendirme yöntemi
6.Hafta *Bronz çağı başında Moğolistan halkları ve Bronz kullanımının getirileri
7.Hafta *Okunev kültürü ve maddi verileri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Geç Okunev kültürü
10.Hafta *Altay ve Tengri dağları boyunca görülen petroglifler
11.Hafta *Karasuk kültürü
12.Hafta *Bronz çağının sonu ve Kimmer göçleri
13.Hafta *Trans Kafkasya kültürleri
14.Hafta *Erken Demir çağı
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 25,00 25,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 14 1,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 24 1,00 24,00
Toplam : 121,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 5,00