Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 103 ARKEOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Derste genel olarak arkeoloji disiplini tanıtılacak, ilgi alanları, ilişkili olduğu diğer bilimler ve buluntular hakkında ön bilgi verilecek ve öğrencinin temel bir altlık edinmesi sağlanacaktır.
Dersin İçeriği : Arkeolojinin bilim dalı olarak tanımı, kapsamı, gelişimi, faydalandığı ya da ilişkili olduğu diğer bilim dalları hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçlayan derste antik sanatlar, mimari bulgular ve bunların yanı sıra çeşitli buluntular üzerinde durulacak, özellikle en yoğun buluntu grubunu oluşturan seramik ve buna bağlı olarak tarihi süreçte kullanılmış olan kap formları hakkında bilgiler verilecektir.<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Susan Wise Bauer, The History of Ancient World, New York 2007 1. Nezih Başgelen, Toprağın Altındaki Geçmiş Arkeoloji, İstanbul 2006 2. Cevat Başaran, Arkeolojiye Giriş, Erzurum 1988 3. Geoffrey Palmer – Noel Lloyd, Archaeology A to Z, London 1968 4. Clare Goff, Arkeoloji, İstanbul 1979 5. Jane McIntosh, Arkeoloji, Ankara 1999 6. Mehmet Önder, Antika ve Eski Eserler Kılavuzu, Ankara 1995
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : --
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : --
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sarp Alatepeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : -

  • 1 Genel olarak arkeoloji biliminin kapsamı,
  • 2 Uygarlık tarihi ve arkeolojik verilerin ilişkisi,
  • 3 Arkeoloji ve ilişkili olduğu diğer disiplinler,
  • 4 Arkeoloji disiplininden Türk-İslam Arkeolojisine bakış,
  • 5 Arkeoloji ve ilişkili olduğu diğer disiplinler,

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Arkeoloji biliminin temelleri, ilgi alanları, çeşitleri ve terminolojisi.
2.Hafta *Arkeoloji biliminin temelleri, ilgi alanları, çeşitleri ve terminolojisi.
3.Hafta *Kronolojik bilgilerle arkeoloji biliminin tarihi gelişimi
4.Hafta *Kronolojik bilgilerle arkeoloji biliminin tarihi gelişimi.
5.Hafta *Arkeolojik verilere göre Anadolu Uygarlıkları
6.Hafta *Arkeolojik verilere göre Anadolu uygarlıkları.
7.Hafta *Arkeolojinin faydalandığı ve işbirliği içinde olduğu diğer bilim alanları.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Antik sanatlar
10.Hafta *Antik sanatlar
11.Hafta *Arkeolojik veri olarak mimari buluntular
12.Hafta *Arkeolojik veri olarak seramik
13.Hafta *Arkeolojik veri olarak taş ve metal bulgular
14.Hafta *Anadolu Arkeolojisine ve Türk-İslam Arkeolojisine genel bir bakış
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 29,00 29,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 3 3,00 9,00
Ara Sınav Hazırlık 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 20 2,00 40,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00