Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIAR 101 UYGARLIK TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin ana amacı, tarihsel olayları sosyal bilimsel bir bağlamda düşünsel süreçlerle maddi süreçleri diyalektik ilişki içinde ele alarak açıklamak, gündelik yaşamda doğal unsurlar gibi ele alınan kurum ve yapıların insanın toplumsallığı ve tarihi tarafından belirlendiğini vurgulamaktır.
Dersin İçeriği : Ders, tarih öncesi dönemden modern döneme değin uygarlığın ortaya çıkış, gelişme ve evrimini, uygarlık tarihi boyunca maddi unsurlarla sanat, din vb. gibi soyut unsurlar arasındaki karşılıklı etkileşimi ele almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Childe, Gordon, Tarihte Neler Oldu, Çev. Alaeddin Şenel, Mete Tunçay, Kırmızı Yayınları, 2009.<br />Braidwood, Robert, J., Tarih Öncesi İnsan, Çev. Bilgi Altınok, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1995.<br />Berktay, Halil, Kabileden Feodalizme, Pencere Yayınları, 1990.<br />Teber, Serol, Doğanın İnsanlaşması, Say Yayınları, 2003.<br />Bloch, Marc, Feodal Toplum, Çev. Melek Fırat, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2007.<br />Şenel, Alaeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yayıncılık, 1995.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sarp Alatepeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Günümüz dinsel – siyasal – toplumsal yapılanmalarını daha iyi anlamak ve çözümlenebilmesi bu kurumların oluşum aşamalarına odaklanmayı gerektirir. Bu dersin amaçlarından biri de öğrencilere bu bilgileri kazandırmaktır
  • 2 Öğrencilerin evrim, evrim teorisi ve biyolojik ve toplumsal evrim hakkında bilgilendirilmesi.
  • 3 Güncel yaşamda karşılaşılan toplumsal kurumların kendiliğinden oluşmadığı, toplumsal yaşamın zorunluluklarının, tarihin ürünü olduklarını dolayısıyla yapay olgular oldukları bilincini kazandırmak.
  • 4 Uygarlığın gelişiminde maddi ve düşünsel süreçlerin birbirleriyle diyalektik bir ilişki içinde ortaya çıktıklarını bilimsel olarak öğrencilere göstermek.
  • 5 Ders konularıyla ilgili olarak sosyal antropoloji, biyolojik ve sosyal antropoloji alanlarındaki teorik gelişmelerden öğrencileri haberdar etmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Evrimin temel kavramları: İnorganik evrim, organik evrim ve toplumsal evrim hakkında bilgilendirme.
2.Hafta *Eski toplumun temel niteliklerini anlamak için anahtar konumda bulunan göçebe yabanıl toplum kültürüne ilişkin bilgi aktarımı.
3.Hafta *Sözlü kültür-bilinçle yazılı kültür-bilinç arasındaki farklılıklar
4.Hafta *Paleolitik’ten Neolitik’e geçişte meydana gelen teknolojik değişiklikler; Neolitik dönemde ortaya çıkan tarım ve ilk yerleşmeler, ilk ideolojik yapılanmalar.
5.Hafta *Neolitik dönemde dinsel ve ideolojik yapılanmaların etkileşimi
6.Hafta *Maden çağlarına geçiş ve Mezopotamya’da görülen kentler ve kent konfederasyonları.
7.Hafta *Mezopotamya’da ortaya çıkan ilk kültürler ve imparatorlukların ortak nitelikleri.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Sümer, Asur, Babil, Akat, Kalde, Mısır ve İbrani kültürlerinin ortaya çıkışı ve Mezopotamya din – devlet geleneğinin temel nitelikleri.
10.Hafta *Eksenel çağın başlangıcı: İbrani siyasal birliği ve tek tanrıcı dinsel paradigmanın ortaya çıkışı, Antik Yunan medeniyetinin oluşumu ve felsefenin ortaya çıkışı.
11.Hafta *Antik Yunan medeniyetinin devamı niteliğinde Helenistik kültür ve meydana gelen toplumsal gelişmeler.
12.Hafta *Roma, siyasal, dinsel ve kültürel nitelikleri, Hıristiyanlığın ortaya çıkışı, Barbar istilaları ve yıkılışı.
13.Hafta *Germen istilası ve ortaçağın kurumsal yapısının oluşması
14.Hafta *Rönesans ve Reform hareketleri, burjuvazinin ortaya çıkışı.
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00