Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
UR573 DEFORMASYON ÖLÇMELERİ VE ANALİZİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Deformasyon ölçmeleri ve analizi ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği : Deformasyon ile ilgili temel kavramlar. Deformasyon ölçmeleri ve analizinde temel kavramlar. Jeodezik deformasyon izleme teknikleri. Deformasyon izlemede modern yöntem ve araçlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. S.L. Kuang, Geodetic Network Analysis and Optimal Design: Concepts and Applications, Ann Arbor Press, Inc., 1996. 2. F. Sanso, J.A. Gil, Geodetic Deformation Monitoring: From Geophysical to Engineering Roles, Springer, 2005. 3. L.S. Blake, Civil Engineer’s Reference Book, Butterworth, 1975. 4. M. Atasanova-Zlatareva, Study of Deformation Monitoring and Movements on the Earth’s Crust, of Technogenic Character, Based on Repeated Geodetic Measurements, Fig Working Week, 2015.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, tartışma, ödev, sunum, sınav
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mevlüt Yetkin

  • 1 Deformasyon izleme ağlarının amacının öğrenilmesi.
  • 2 Jeodezik ve jeodezik olmayan deformasyon izleme tekniklerinin öğrenilmesi.
  • 3 Otomatik deformasyon izleme sistemleri, InSAR, hibrid sensör sistemleri ve robotik total station gibi modern deformasyon izleme sistemlerinin öğrenilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Literatür Taraması
3.Hafta *Deformasyon İzleme Ağları
4.Hafta *Deformasyon İzlemede İstatistiksel Yöntemler I
5.Hafta *Deformasyon İzlemede İstatistiksel Yöntemler II
6.Hafta *Robotik Total Stationlar ve Deformasyon İzlemede Kullanımı
7.Hafta *Hassas Nivelman ve Deformasyon İzlemede Kullanımı
8.Hafta *GNSS ile Deformasyon İzleme I
9.Hafta *GNSS ile Deformasyon İzleme II
10.Hafta *Hibrid Sensör Sistemleri I
11.Hafta *Hibrid Sensör Sistemleri II
12.Hafta *InSAR ve Deformasyon İzleme I
13.Hafta *InSAR ve Deformasyon İzleme II
14.Hafta *Jeodezik ve Jeoteknik Yöntemler ile Deformasyon Analizi
15.Hafta *Deformasyon Modelleri

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 50,000
  • 3 Final : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 0,00 0,00
Ödev 1 70,00 70,00
Final 1 0,00 0,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Toplam : 177,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00