Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM413 ADLİ HEMŞİRELİK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin temel hemşirelik bilgi ve becerisinin yanısıra olay yeri inceleme; şiddet, travma ve diğer suç olgularının faillerini ve/veya travma veya ölüm olaylarındaki mağdurların/kurbanların incelenmesinde tıbbi ve yasal bir bakış açısı ile değerlendirme yapabilme; adli olgularda adli kanıtları toplama, saklama, ilgili mercilere ulaştırma ve fail ve kurbanlarla iletişimi ve güvenliği sağlama ve sürdürme konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : 1. Adli Hemşireliğe Giriş 2. Adli olgularda Hemşirenin Hukuki Sorumluluğu ve Hakları 3. Adli Hemşirelikte Alt Uzmanlık Alanları 4. Adli Olgular 5. Adli Olgularda Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları 6. Adli Olgularda Yasal Konular ve Etik
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ayan M. Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk Kazancı Kitap Ticaret A.Ş. 1991. 2. Büken E., Büken NÖ. "Tıpta Malpraktis ve Etik Yönleri [Ethical Aspects of Malpractice in Medicine", Yaşama Dair Etikçe Bir Bakış , Arda B. Büken NÖ. Duman YÖ. Öztürk H. Şahinoğlu S. Yetener M. Yıldız A. Ankara Medical Society Publ. 2002. p:86-112. 3. Büken E., Büken NÖ. Yasal ve Etik Yönleriyle Türkiye'de Tıbbi Malpraktis , Çağdaş Tıp Etiği Demirhan Erdemir A., Öncel Ö.Aksoy Ş.(Eds). Nobel tıp kitabevleri. 2003. p: 163-178. 4. Dinçmen K. (1984), Adli Psikiyatri, Birlik Yayınları. 5. Köroğlu E, Sağlık Mevzuatı Hacettepe Yayın Birliği, 2. Bas., Ankara,1987. 6. Köroğlu H., Türk Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları Seçkin Yayıncılık, Ankara 2001. 7. Polat O. (2007), Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı Ankara: Seçkin Yayıncılık;. 1. Baskı 8. Polat O.( 2000), Adli Tıp, DER Yayınları No: 290. 9. Sercan, M. (2007). Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu, 1. Baskı, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Tuna Matbaacılık, Ankara, 13-50. 10. Soysal Z. Çakalır C., (1999), Adli Tıp [Forensic Medicine]( Cilt I, Cilt II, Cilt III), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınlarından, Rektörlük No: 4165, Fakülte No: 224.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dersin Verilişi : teorik anlatım, olgu sunumu

  • 1 Adli hemşirelikle ilgili temel kavramları tanımlayabilme
  • 2 Adli olgularda hemşirelerin sorumluluklarını kavrayabilme
  • 3 Adli olgularda fail ve kurbanların incelenmesinde tıbbi ve yasal bir bakış açısı ile değerlendirme yapabilme
  • 4 Adli olgularda olay yeri inceleme ve adli kanıtların toplanması, saklanması, ilgili mercilere ulaştırılması konusundaki temel ilkeleri sayabilme
  • 5 Adli dokümantasyon (tıbbi-yasal rapor yazma-adli rapor) ve mahkemelerde tanıklık etmenin temel ilkelerini sayabilme
  • 6 Adli olgularda fail/mağdurun temel tıbbi bakımını yapabilme
  • 7 Adli olgularda fail/ mağdurlara ve ailelerine tıbbi gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve danışmanlık yapabilme
  • 8 Adli olgularda etik ilkelere uygun davranabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Adli Hemşireliğe Giriş
*Adli Hemşireliğin Tanımı ve Temel Kavramlar
* Adli Hemşireliğin Tarihçesi

*Okuma-Tartışma
2.Hafta *Adli Olgularda Hemşirenin Hukuki Sorumluluğu ve Hakları

*Okuma-Tartışma
3.Hafta *Adli Hemşirelikle İlişkili Diğer Bilim Dalları
Adli Hemşirelikte Alt Uzmanlık Alanları
*Okuma- Tartışma
4.Hafta *Adli Olgular: Yaralanmalar
* Fiziksel Etkenlere Bağlı Yaralanmalar
- Donma
- Yanma (Elektrik, Radyasyon gibi)
- Ateşli silah

*Okuma-Tartışma
5.Hafta *Adli Olgular: Yaralanmalar
* Mekanik Zorlanmalara Bağlı Yaralanmalar
* Zehirlenmeler

*Okuma-Tartışma
6.Hafta *Adli Olgular: Şiddet (Adli Pediatri Hemş.)
* Çocuk istismarı ve ihmali
- Çocuğun fiziksel istismarı
- Çocuğun cinsel istismarı

*Okuma-Tartışma
7.Hafta *Adli Olgular: Şiddet (Adli Jinekoloji Hemş.)
* Kadın istismarı
- Kadına yönelik cinsel saldırılar
- Gebelikte travma
- Anne ölümleri

*Okuma-Tartışma
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Adli Olgular: Şiddet (Adli Geriatri Hemş)
* Yaşlı istismarı

* Okuma-Tartışma
10.Hafta *Adli Olgular: Psikiyatrik Hastalar (Adli Psikiyatri Hemş)

*Okuma-Tartışma
11.Hafta *Adli Olgular: Madde bağımlılığı İnsan Hakları ihlalleri
*Okuma Tartışma
12.Hafta *Adli Olgular: Ölüm
* Ölü muayenesi
* Ölüm sebebinin belirlenmesi
- Zorlamalı ölümler
- Doğal ölümler
* Ölüm zamanının belirlenmesi

*Okuma-Tartışma
13.Hafta *Adli Olgularda Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları
* Olay yeri inceleme
* Kanıt Toplama
* Kayıt Tutma

*Okuma-Tartışma
14.Hafta *Adli Olgularda Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları
* Rapor yazma

*Okuma-Tartışma-Uygulama

  • 1 Midterms : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 7,00 7,00
Final Sınavı Hazırlık 1 7,00 7,00
Toplam : 73,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00