Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM411 EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı; öğrenciye hasta/sağlıklı birey ve ailenin ev ortamında gereksinim duydukları sağlık bakım hizmetlerinin tanılanması, uygulanması ve değerlendirmesini içeren bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği : Evde bakımın ülkemiz ve dünyadaki mevcut durumu ve tarihsel gelişimi; evde bakım ekibi ve evde bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları, evde bakımda teknoloji kullanımı, evde bakım gerektiren özel grup ve hastalıklarda evde bakım sürecinin planlanması ve uygulanması, evde bakımda etik konular ve yasal boyutun irdelenmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Evde bakım ile ilgili basılı ve online dergi ve kitaplar 2. Sağlık Bakanlığı Resmi web sayfası 3. Evde bakımla ilgili özel ve resmi kuruluşlar tarafından çıkarılan yayınlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum teknikleri, soru-cevap, kütüphane çalışması, vaka çalışması, vaka yönetimi planlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Dersin Sorumlu Öğretim Üyeleri:Doç.Dr. Medine YILMAZ
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş.Gör. Gamze KUNDAKÇI
Dersin Verilişi : Teorik ve öğrenci sunumu

  • 1 Edindiği evde bakım ile ilgili teorik bilgiyi hemşirelik sürecine uyarlayarak hasta/sağlıklı bireyin gereksindiği bakımı sürdürme yeteneğini kazanabilme
  • 2 Evde bakımla ilgili güncel bilgi ve teknolojik gelişmelerin farkında olabilme
  • 3 Evde bakım hizmetlerinde bakımın koordinasyonu ve multidisipliner ekibin etkin iletişiminin önemini kavrayabilme
  • 4 Evde bakım hizmetlerinde etik ve yasal yönler konusunda bilgi sahibi olabilme
  • 5 Evde bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları bilme
  • 6 Özel grup ve hastalıklarda evde bakımı planlayabilme ve uygulayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı Evde bakım kavramı ve amacı, avantaj ve dezavantajları
2.Hafta *Dünyada ve Türkiye’de evde bakımın mevcut durumu ve tarihsel gelişimi
3.Hafta *Evde bakımda ekip ve evde bakım hemşiresinin görev yetki ve sorumlulukları, ailenin bakıma katılımı
4.Hafta *Evde bakımın yasal yönü, mevzuatlar ve etik konular
5.Hafta *Evde bakımın organizasyonu ve evde bakım hizmeti veren kurum/kuruluşlar
6.Hafta *Evde bakım süreci için taburculuk planlaması
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Evde bakımda ev ve çevre düzenlemesi
9.Hafta *Evde bakımda hasta tanılaması
10.Hafta *Yaşlı bireyin/ hastanın evde bakımı
11.Hafta *Kalp yetersizliği hastasının evde bakımı-Vaka çalışması
12.Hafta *Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastanın evde bakımı-Vaka çalışması
13.Hafta *Kanserli hastanın evde bakımı- Vaka çalışması
14.Hafta *Kronik böbrek yetersizliği hastasının evde bakımı -Vaka çalışması
15.Hafta *İnmeli hastanın evde bakımı- Vaka çalışması

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Araştırma Sunumu 1 14,00 14,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00