Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM403 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciye; yönetim ilke, kavram, kuram ve araçlarının hemşirelik hizmetlerinde kullanım yollarını öğretmek; hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Yönetim bilimi ile ilgili temel kavramlar, yönetim süreci, yönetim biçimleri ve yönetici tipleri, sağlık bakım sistemi ve ulusal sağlık politikası, yönetici hemşire rol ve sorumlulukları, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, hemşirelikte bakımın yönetimi, sağlık/hemşirelik ile ilgili yasal ve etik düzenlemeler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Abaan, S., Argon, G., Kocaman,G., Oktay, S., Uyer, G. (1996) Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı. Koç Vakfı yayınları, İstanbul. 2. Akar, Ç., Özalp, H. (2001) Sağlık Hizmetlerinde Yönetim. Ankara 3. Uyer G. (1996) Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları No:15, İstanbul. 4. Velioğlu P, Oktay S. (1995) Sağlık Kurumları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım<br />İnteraktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması, beyin fırtınası, rol play, video izleme)<br />Vaka sunumu<br />Durum tartışması<br />Araştırma tartışması<br />Klinik uygulama<br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Melek Ardahan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ...
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, İnteraktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması, beyin fırtınası, rol play, video izleme), Vaka sunumu, Durum tartışması, Araştırma tartışması, Klinik uygulama

 • 1 Hemşirelik hizmetleri yönetimini, yönetim bilimi ilke ve kuramlarına göre yorumlayabilme
 • 2 Yönetim ilke ve teorilerini kavrayabilme
 • 3 Yönetim biçimlerini açıklayabilme
 • 4 Yönetici hemşiredeki liderlik özelliklerini tanımlayabilme
 • 5 Türkiye’deki ve dünyadaki sağlık ve hemşirelik hizmetlerinin organizasyonunu ve işleyişini kavrayabilme
 • 6 Sağlık kurumu ve hemşirelik yönetiminde karşılaşılabilecek sorunları saptayabilme ve çözebilme
 • 7 Yönetsel sorunlarda bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanabilme
 • 8 İletişim tekniklerini etkili bir şekilde kullanabilme
 • 9 Hemşirelik mesleğine ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
2.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
3.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
4.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
5.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
6.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
7.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
8.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
9.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
10.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
11.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
12.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
13.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
14.Hafta *Hemşirelikte Yönetim uygulaması
*Hemşirelikte Yönetim uygulaması
15.Hafta *FİNAL SINAVI

 • 1 Vize : 40,000
 • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 117,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00