Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR842 TARİH ARAŞTIRMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin temel amacı güncel coğrafi bilgi sistemleri ve veri tabanlarını kullanarak mekânsal unsurların haritalanması ve analizlerinin yapılmasının öğretilmesidir. Bu amaca yönelik olarak öğrencilere koordinat ve projeksiyon sistemleri, raster ve vektör veri formatları tanıtılarak mekânsal veri tabanları oluşturmaları ve ArcGIS programı kullanılarak harita üretimi öğretilecektir.
Dersin İçeriği : - Veri sorgulama - Mekânsal verileri ölçme ve işleme - Buffer, Thiessen poligonları ve dissolve fonksiyonu - Verileri birleştirmek - Alansal enterpolasyon ile uyumsuz poligonların entegrasyonu - Mekânsal analiz teknikleri - Tarihi CBS'de mekânsal analizler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Gregory I.N. and Ell P.S. (2007) Historical GIS: Techniques, methodologies and scholarship. Cambridge University Press: Cambridge. Gregory I.N. (2003) A Place in History: A guide to using GIS in historical research. Oxbow: Oxford. Knowles A.K. (2002, ed.) Past Time, Past Place: GIS for history. ESRI Press: Redlands, CA Goerke M. (1994, ed.) Coordinates for Historical Maps. Max-Planck-Institut fur Geschichte: Gottingen
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : - Teorik anlatım - Sınıf içi uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Temel CBS fonksiyonlarının öğrenilmesi
  • 2 Tarih araştırmalarında CBS'nin nasıl kullanılabileceğinin öğrenilmesi
  • 3 CBS'nin niceliksel veri analizlerinde nasıl kullanılacağının öğrenilmesi
  • 4 CBS'nin niteliksel veri analizlerinde nasıl kullanılacağının öğrenilmesi
  • 5 Mekânsal unsurların konum bilgisinin haritalanmasının öğrenilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Mekânsal verilerin toplanması - raster veri oluşturmak için haritaların taranması
*Erkân-ı Harbiye haritalarının taranması
2.Hafta *Mekânsal verilerin toplanması - vektör veri oluşturmak için haritaların sayısallaştırılması
*Erkân-ı harbiye haritalarında yol ve yerleşim bilgisinin sayısallaştırılması
3.Hafta *Mekânsal verilerin toplanması - Georeference
*Erkân-ı Harbiye haritalarının rektifiye edilmesi
4.Hafta *Mekânsal verilerin toplanması - öznitelik verilerinin oluşturulması
*Erkân-ı Harbiye haritalarından elde edilen yerleşmelerin özniteliklerinin girilmesi
5.Hafta *Temel CBS fonksiyonları - Sorgulama
*Erkân-ı Harbiye haritalarından elde edilen yerleşim yerlerinin sorgulanması
6.Hafta *Temel CBS fonksiyonları - mekânsal verilerin işlenmesi ve ölçülmesi
7.Hafta *Temel CBS fonksiyonları - Buffer Zone oluşturmak
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Temel CBS fonksiyonları - Thiessen poligonları oluşturmak
10.Hafta *Temel CBS fonksiyonları - verileri biraraya getirmek
11.Hafta *Temel CBS fonksiyonları - uyumsuz poligonları alansal enterpolasyon ile birleştirmek
12.Hafta *Mekânsal Analiz Yöntemleri
13.Hafta *CBS yardımıyla tarih araştırmalarında mekânsal analizler
14.Hafta *Tarihi Veri Servislerinden Veri Temini
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 10 6,00 60,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00