Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR840 XIX-XX. YÜZYILLARDA OSMANLI FİKİR HAYATI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İki dönemlik ders serisinin ikinci dersi olan bu ders, öğrencilere Osmanlı fikir ve siyasi hayatının 19. yüzyılın ikinci yarısındaki gelişimleri hakkında bilgi vermeyi amaç edinmektedir. Ders öğrencilere Tanzimat, Abdülhamid ve İttihat Terakki dönemlerindeki siyasi ve düşün hayatındaki dönüşümleri vermeyi amaç edinmekte, Cumhuriyet dönemi öncesi tartışmalarına ışık tutmaktadır.
Dersin İçeriği : Osmanlı İmparatorluğunda 19.yüzyılın ikinci yarısı boyunca gerçekleşen siyasi ve sosyal değişimlerin edebiyat, sanat ve mimarlık alanlarındaki yansıması. Dönemin edebiyat ve siyasi düşün yapısında kriz ve geri-kalmışlık fikri. Ortaya çıkan yeni edebi, sanatsal ve mimari formlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hasan Kayali, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918, Berkeley, 1997. Uygur Kocabaşoğlu, "Hürriyet"i Beklerken İkinci Meşrutiyet Basını, İstanbul 2010.<br />Atila Doğan, Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm, İstanbul 2006.<br />Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İstanbul 2013.<br />Palmira Brummett, Image and Imperialism in the Ottoman Revolutionary Press, 1908-1911, Albany 2000.<br />Orhan Koloğlu, Osmanlı'dan 21.Yüzyıla Basın Tarihi, İstanbul 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders & Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Dersin sonunda, öğrencilerin Osmanlı modern düşün dünyasında oluşan hibrid yapıları öğrenmesi beklenmektedir.
  • 2 Bu dersin sonunda, öğrenciler yeni ortaya çıkan fikirlerin edebiyat, sanat ve basın üzerindeki etkilerini öğrenmiş olacaklardır.
  • 3 Dersin sonunda öğrenciler 20. Yüzyıl siyasi düşünce akımlarını kavrayacaklardır.
  • 4 Öğrenciler edinimlerini küresel değişim bağlamına oturtma yetisi kazanacaklardır.
  • 5 Yeni medya iletişim araçlarının siyasi düşünce ve değişimi üzerindeki etkisini yorumlayabilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanzimat Dönemi Politik Tartışmaları-I
2.Hafta *Tanzimat Dönemi Politik Tartışmaları-II
3.Hafta *Tanzimat Dönemi Politik Tartışmaları-III
4.Hafta *Osmanlı Vatandaşlığı Fikri
5.Hafta *Reformlar ve Edebiyat
6.Hafta *Reformlar ve Propaganda
7.Hafta *Reformlar ve Sanat
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Osmanlı Düşün Dünyasında Kriz
10.Hafta *Batılılaşma ve Politik İslam
11.Hafta *Meşrutiyet Tartışmaları ve Edebiyat-I
12.Hafta *Meşrutiyet Tartışmaları ve Edebiyat-II
13.Hafta *Meşrutiyet ve Yeni Milliyetçilikler-
14.Hafta *Son Dönem Düşün Dünyası ve Basın
15.Hafta *Dönem sonu değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 185,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00