Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR838 OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders 1700 1900 tarihleri arasında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sosyo-ekonomik dönüşümünün anlaşılmasına yeni bakış açısı sunmaktadır. Ders tarım ekonomisi, yerel-içsel kapitalizm, milliyetçilik, Osmanlı devletinin Avrupa ticari ve diplomatik ağlarına eklemlenmesi üzerine temel tartışmalara yoğunlaşmaktadır. Ders aynı zamanda bu süreçte kırsal ve kentsel mekânlarda dönüşen ekonomik ve politik yapıları irdelemektedir.
Dersin İçeriği : Bu ders Osmanlı topraklarında 18. ve 19.yüzyıllarda meydana gelen sosyal ve ekonomik değişimleri irdelemektedir. Kapitalism, endüstrileşme ve milliyetçilik ve modernleşme temalarının üzerinden, Osmanlı reform tarihi, siyasi hareketler, taşra yönetimi, dönüşen devlet aygıtı ve Osmanlı modernitesi incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Michael R. Palairet, The Balkan Economies C.1800-1914: Evolution Without Development (Cambridge University Press, 2003. Eugene L. Rogan, Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire: Transjordan, 1850-1921, Cambridge University Press, 2002.<br />Hasan Kayali, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918, Berkeley, 1997.<br />Resat Kasaba, The Ottoman Empire and the World Economy: The Nineteenth Century, Albany,1988.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınıf Dersi & Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Dersin sonunda, öğrenciler Osmanlı İmparatorluğu’nun “gerikalmışlık” problemini sorgulayabileceklerdir.
  • 2 Öğrenciler, bir tarımsal toplumdan modern siyasaya geçiş aşamalarının çizgisel ve kırılmaya uğramadan ilerleyen bir süreç olduğu fikrini eleştiriye tabii tutacaktır.
  • 3 Öğrenciler, 1700 1900 tarihleri arasındaki Osmanlı dönüşümünün temel sosyo-ekonomik faktörlerini ve yansımalarını analiz edebileceklerdir.
  • 4 Osmanlı ekonomik tarihini büyük ayrışma tartışmalarına eklemlemek.
  • 5 İktisadi ve sosyal tarihi alttan okumak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *18. Yüzyıl Osmanlı Patrimonyal Dağıtım Mekanizmaları
2.Hafta *Osmanlı Yerel Yönetişiminin Dönüşümü
3.Hafta *Osmanlı Dünyasında Yeni Aktör ve Yapılar: Çiftlik ve Pazarların Ortaya Çıkışı
4.Hafta *Dönüşen Toplumda Dinamik Aktörler Olarak Tüccarlar
5.Hafta *Kırsal Yatırımlar ve Önemli Devlet Projeleri
6.Hafta *Osmanlı Taşrasında Yeni Siyaset Dili
7.Hafta *VİZE
8.Hafta *Devrim ve Reform İnsanları
9.Hafta *Milliyetçi Hareketler ve Gayri-Müslim Elitler
10.Hafta *Reformlar ve Osmanlı Vatandaşlığı
11.Hafta *Yerel Temsil Mekanizmaları ve Meclisler
12.Hafta *İmparatorluk Politikaları ve Self Oryantalizm
13.Hafta *19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Periferi
14.Hafta *Osmanlı Elitleri için “Gelişimi Yakalama Programı:” merkezileşme ve endüstrileşme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 185,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00