Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR836 OSMANLI MODERNLEŞME TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders öğrencilere Osmanlı modernleşmesinin ve Osmanlı dünyasında modern ve hibrid yapıların oluşum süreçlerinin anlaşılmasını sağlayacak çok açılı bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Bu ders, erken modernden modern oluşumlara geçişte çok katmanlı bir dönüşüm diyalektiğine vurgu yapıp, modernliğin Balkanlar ve Orta Doğu’da işleyişine dair temel sosyal, kültürel ve politik alanlara değinmektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Isa Blumi, Reinstating the Ottomans: Alternative Balkan Modernities, 1800-1912, New York, 2011. N. Eisenstadt, “Multiple Modernities.” Daedalus 129, no. 1 (2000), s. 1-29.<br />Fatma Müge Göçek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Social Change, New York & Oxford, 1996.<br />Ariel Salzman, Osmanlı Ancien Regime'i (Modern Devleti Yeniden Düşünmek), İstanbul, 2011.<br />Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World, New York, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınıf Dersi & Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Dersin sonunda öğrencilerin “batılılaşma, modernleşme ve modernlik” gibi kavramları sorgulaması beklenmektedir.
  • 2 Öğrencilerin, modern devlet oluşumu ile modernleşme arasındaki ilişkiyi analiz etmesi beklenmektedir.
  • 3 Dersin sonunda, öğrencilerin Osmanlı modernliği altında oluşan hibrid yapıları öğrenmesi beklenmektedir.
  • 4 Modernitenin anlamını sorgulamak.
  • 5 Avrasya'daki yerel moderniteleri kavramsallaştırmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Modernite nedir?
2.Hafta *Tarihyazımında Modernite ve Modernleşme
3.Hafta *Modernite Tipleri ve Süreçleri
4.Hafta *İmparatorluklarda Devrimler Çağı
5.Hafta *18. Yüzyıl Osmanlı Devletinin Anatomisi
6.Hafta *Milliyetçilikler Karşısında İmparatorluk
7.Hafta *VİZE
8.Hafta *Modern Çağ’da Politik Huzursuzluk ve Protesto
9.Hafta *Modern Osmanlı Kurumlarının Oluşumu-I
10.Hafta *Modern Osmanlı Kurumlarının Oluşumu-II
11.Hafta *Yeni İmparatorluk İdeolojilerinin Oluşumu
12.Hafta *Modernlik Araçları ve Göçerler
13.Hafta *Disiplin Araçları ve Modern İmparatorluklar
14.Hafta *Modern Osmanlı Devletinde Eğitim ve Hukuk-I
15.Hafta *Modern Osmanlı Devletinde Eğitim ve Hukuk-II

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 185,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00