Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR832 KAFKASYA TARİHİ (XVI-XIX. YÜZYIL) 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : XVI. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Kafkasya'nın siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve etnik yapıları tarihi ve çağdaş gelişimleriyle incelenmektedir.
Dersin İçeriği : Kafkasya'nın coğrafi konumu ve jeopolitiği, Etnik yapı ve tarihi gelişim, Osmanlı Devleti'nin Kafkasya siyaseti, Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin ilişkileri, Rusya'nın ve İran'ın Kafkasya politikaları, Kafkasya'da etnik ve bölgesel anlaşmazlıklar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Cemal Gökçe, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya Siyaseti, İstanbul 1979. İsmail Berkok, Tarihte Kafkasya, İstanbul 1958. Kafkas Dosyası, Tarih Tabiat Vakfı TATAV Yayınları, İstanbul 2006. Kafkasya, ed. Okan Yeşilot, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2005.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Soru-cevap, tartışma, bireysel çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Kafkasya coğrafyasını ve jeopolitiğini kavrayabilir
  • 2 Kafkasya'nın tarihini genel olarak bilebilir
  • 3 Türk-Rus ve İran ilişkilerinin kilit noktası olan bölgeyi ve bölgenin stratejik önemini analiz eder
  • 4 Kafkasya'daki etnik ve dini mücadelelerin sebeplerini bilebilir
  • 5 Kafkasya'nın kültürünü ve farklı etnik grupları tanıyabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kafkasya'nın coğrafi durumu
2.Hafta *Tarihi Gelişim
3.Hafta *Kafkasya'da ilk Osmanlı fetihleri
4.Hafta *XVI. Yüzyılda Kafkasya I
5.Hafta *XVI. Yüzyılda Kafkasya II
6.Hafta *XVII. Yüzyılda Kafkasya
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *XVIII. Yüzyılda Kafkasya I
9.Hafta *XVIII. Yüzyılda Kafkasya II
10.Hafta *XVIII. Yüzyılda Kafkasya III
11.Hafta *XIX. Yüzyılda Kafkasya (Rus istilası) I
12.Hafta *XIX. Yüzyılda Kafkasya (Müridizm ve Gazavat) II
13.Hafta *XIX. Yüzyılda Kafkasya (Gülistan ve Türkmençay Antlaşmaları) III
14.Hafta *XIX. Yüzyılda Kafkasya IV

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 12 2,00 24,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00