Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR830 OSMANLI DEVLETİ VE ULUSLARARASI TİCARET 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Coğrafi keşiflerle birlikte dünya ticaretinde meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin Osmanlı Devleti'ne etkisini ortaya koymak
Dersin İçeriği : Ticaret yolları, coğrafi keşifler, Osmanlı Devleti'nin ticaret politikası, ticaret metaları, gümrük rejimi, ticaret kumpanyaları, Akdeniz ticareti
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı İktisadi Tarihi (1500-1914), İstanbul 1994. Murat Çizakça, İslam Dünyasında ve Batıda İş Ortaklıkları Tarihi, İstanbul 1999. Benjamin Braude, “The Rise and Fall of Salonica Woolens...”, Jews, Christians, and Muslims in the Mediterranean After 1492, London 2002, Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, İstanbul 1993. Halil İnalcık vd., Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I-II, İstanbul 2007. Nelly Hanna, Kahire’de Tüccar Olmak, İstanbul 2004. Niels Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Companies and Decline of the Caravan Trade, Chicago 1974. Daniel Panzac, "International and Domestic Maritime Trade in the Ottoman Empire during the 18th Century", International Journal of Middle East Studies / Volume 24 / Issue 02 / May 1992, pp 189-206. Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, 2 cilt, Ankara 2000. Reşat Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, İstanbul 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı ve dünya ticaret tarihini bilir.
  • 2 Dünya Ticari gelişmeleri açısından devletler arası mücadeleleri ortaya koyar.
  • 3 Dünya ticaret yollarını bilir.
  • 4 Uluslararası ticaretin Osmanlı Devleti'ne etkisini ortaya koyar.
  • 5 Osmanlı ticaret tarihine ait kavramları ve literatürü bilebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı Devleti'nin ticarete yaklaşımı
2.Hafta *Dahili ve harici gümrükler, ticaretten alınan vergiler
3.Hafta *Osmanlı fetihleri ve ticaret yolları
4.Hafta *Coğrafi Keşifler ve dünya ticaret yolları
5.Hafta *Ticaret emtiaları: İpek, baharat vs.
6.Hafta *Osmanlı-İran rekabeti
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Akdeniz ve Hint Okyanusunda yeni aktörler (İngiliz ve Hollandalılar)
9.Hafta *Kapitülasyonlar ve dış ticaret
10.Hafta *Osmanlı ülkesinde yabancı tüccarlar
11.Hafta *Osmanlı liman kentleri
12.Hafta *Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıldaki dış ticareti
13.Hafta *Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıldaki dış ticareti
14.Hafta *XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve dünya ekonomisi
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 2 3,00 6,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ev Ödevi 12 1,00 12,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00