Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR828 OSMANLI SUFİLİĞİ VE KAYNAKLARI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : XVIII-XIX. yüzyıllarda Osmanlı toplum hayatında sufi grupların durumu, Osmanlı yönetimiyle ilişkileri ve tekkeleri hakkında bilgi edinmek. Aynı zamanda bu dönem sufiliğinin gerek basılı gerekse arşiv kaynakları hakkında bilgi edinmek.
Dersin İçeriği : Bu ders, "Osmanlı Sufiliğinin Kaynakları I" dersinin devamı olarak tasarlanmış olduğu için, sufi grupların XVIII. yüzyıldaki durumu ve temsilcileri ele alınacak ardından XIX. yüzyılda, özellikle 1826 yılı sonrasındaki gelişmeler, modernleşme ve Osmanlı sufileri, devletin sufi unsurları kontrol gayretleri konuları ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ramazan Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, 18. Yüzyıl, İstanbul 2003. Hür Mahmut Yücer Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, 19. Yüzyıl, İstanbul 2003. Mustafa Kara, Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler, I-II, İstanbul 1990-1993. Cam Kerametli, Galata Mevlevihanesi, İstanbul 1977.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlılarda rafızi grupları öğrenebilir
  • 2 Rafizilere dair kaynakları öğrenebilir
  • 3 Osmanlı sufilerinin siyasi yaklaşımlarını öğrenebilir
  • 4 Osmanlı sufilerinin toplum algısını öğrenebilir
  • 5 Osmanlı sufilerinin seyahat kültürünü değerlendirebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Zeyniyye
2.Hafta *Osmanlı Toplumunda Rafizi Gruplar
3.Hafta *Osmanlı Toplumunda Rafizi Gruplar
4.Hafta *Osmanlı Toplumunda Rafizi Gruplar
5.Hafta *Hamza Bali ve Hamzaviler
6.Hafta *Osmanlı Coğrafyasında Tekkeler ve Zaviyeler
7.Hafta *Osmanlı Coğrafyasında Tekkeler ve Zaviyeler
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Osmanlı Coğrafyasında Tekkeler ve Zaviyeler
10.Hafta *Menakıb-nameleer
11.Hafta *Vahidi ve Eseri Menakıbı Hace-i Cihan
12.Hafta *Osmanlı Sufiliğinin Arşiv Kaynakları
13.Hafta *Osmanlı Sufiliğinin Arşiv Kaynakları
14.Hafta *Osmanlı Sufiliğinin Arşiv Kaynakları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00