Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR826 OSMANLI TOPLUM HAYATI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : XVII-XVIII. yüzyıllarda Osmanlı toplum hayatında dikkat çeken yoğun eşkiyalık hadiseleri ile salgın hastalıklar ve bunların toplum üzerindeki etkileri ele alınacaktır.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında XVII-XVIII. yüzyıllarda ortaya çıkan yeni siyasal ve toplumsal şartlar ana hatlarıyla değerlendirilecektir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Özer Ergenç, Şehir Toplum Devlet, Osmanlı Tarihi Yazıları, İstanbul 2013<br />Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa: Yerleşimi, Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Durumu Üzerine Bir Araştırma, TTK Yayınları, Ankara 2006. <br />Özer Ergenç, “Osmanlı’da Serbest Dirlik Uygulamasının Boyutları ve Bunun Mali-İktisadi Faaliyetlerin Düzenlenmesindeki yeri”, 7-8 Eylül 2007’de düzenlenen I. İktisat Tarihi Kongresi Tebliğler I, İstanbul, 2010 s. 591-597<br />Özer Ergenç, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticaret Hayatına İlişkin Bazı Bilgiler”, Belleten, LII/203, Ankara 1988, s.501-533<br />Cafer Özdemir, Osmanlı Toplum Hayatı, İstanbul 2011<br />Altınay, Ahmet Refik, Onikinci Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı(1100-1200), Enderun<br />Kitabevi, İstanbul 1988<br />Demirtaş, Mehmet, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı’da Bir Zümrenin Alt-Kültür Grubuna<br />Dönüşmesi: Külhanbeyleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, No 1, Yıl 2006, s.113-141<br />Üçel-Aybet, Gülgün, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), İletişim Yayınları, İstanbul 2003. <br /><br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler XVII-XVIII. yüzyıl Osmanlı toplum hayatı hakkında bilgi edinebilir
  • 2 Öğrenciler XVII-XVIII. yüzyıl Osmanlı toplum hayatının kaynakları konusunda bilgi edinebilir
  • 3 Osmanlının demografik durumunu ve toplum yapısını kavrayabilir.
  • 4 Osmanlı ulaşım, yol ve haberleşme sistemini kavrayabilir.
  • 5 Osmanlı esnaf ve sanayi teşkilatlanmasını kavrayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *XVII-XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplum Hayatının Kaynakları
2.Hafta *Koçi Bey ve Risalesi ile sair Islahat layihakları
3.Hafta *Celali isyanları ve eşkiyalık
4.Hafta *Celali isyanları ve eşkiyalık
5.Hafta *Celali isyanları ve eşkiyalık
6.Hafta *Salgın hastalıkalar
7.Hafta *Salgın Hastalıklar
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Harap taşra köyleri ve mahalleleri
10.Hafta *XVII. yüzyılda Anadolu'da tüccarlar
11.Hafta *Anadolu'da Acem Tüccarları
12.Hafta *XVII-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı ülkesinde Nüfus
13.Hafta *Taşrada türeyen mütegallibe ayanlar
14.Hafta *Osmanlı yönetimi ve Ayanlar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00