Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR824 OSMANLI ŞEHRİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Özellikle XVII-XIX. yüzyıllar arasında Osmanlı şehrinin sosyal yapısının öğrenilmesi. Modernleşme döneminin şehirlere getirdiği yeniliklerin kaynaklar üzerinden irdelenmesi.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı şehrinde yaşanan değişimler, örnek şehirler üzerinden ele alınmaya çalışılacaktır. Şehirlerin, kırsal kesimlerden yönelen göç ile büyümesi ve bunun meydana getirdiği sosyal problemler değerlendirilecektir. Osmanlı ülkesinde Celali isyanlarının şehirlere etkileri ve bu süreçte şehirlerin yapısal olarak geçirdiği değişim tespit edilemeye çalışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hülya Taş, XVII. Yüzyılda Ankara, Ankara 2006.<br />Rifat Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Ankara 1986<br />Ömer Demirel, Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, Ankara 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Metin okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı şehrini tanımlar
  • 2 Şehre ait kurumları tanır
  • 3 Şehirli grupları tanır
  • 4 Şehrin ekonomik potansiyelini anlar
  • 5 Şehrin fiziki yapısını çözümleyebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *XVII. yüzyılda Osmanlı Şehrinin Genel Özellikleri
2.Hafta *Kaynakların Değişmesi ve Avarız Defterlerinin şehir çalışmalarındaki yeri
3.Hafta *XVII-XVIII. yüzyıllar salgın hastalıklar: Veba
4.Hafta *Celali İsyanları
5.Hafta *Celali İsyanları
6.Hafta *Celali isyanları
7.Hafta *Celali isyanları ve salgın hastalıklar ekseninde şehirler ve köyler
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Nüfusunu kaybeden harap köyler
10.Hafta *Tokat
11.Hafta *İzmir
12.Hafta *Tire
13.Hafta *Kütahya
14.Hafta *Modernleşme dönemi Türk şehri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 185,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00