Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR814 XIII-XVI. YÜZYILLARDA MISIR-SURİYE TARİHİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Memlûkler devrinde Mısır ve Suriye’nin ekonomik, idarî, sosyal ve kültürel durumu hakkında bilgi verilecek ve bu derslerin sonucunda başta Suriye ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerinde Türk Devlet Teşkilatı, Türk Dili ve Türk Kültürünün Osmanlı fethinden çok önce buralarda yerleştiği anlaşılmış olacaktır.
Dersin İçeriği : Memlûk Devleti'nin kuruluşundan itibaren 1517 yılındaki yıkılışına kadar süren zarfta devletin siyasi Tarihi; Devlet Teşkilatı, Memlûkler Devrinde Mısır’da idârî, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel hayat hakkında bilgi verilir. Memlûklerin komşuları ile münâsebetleri ve özellikle Türk ve Türkiye tarihi bakımından önemi üzerinde durulur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dersin tek bir kitabı yoktur. Bu mevzuda yazılmış çeşitli kitap ve makaleler ders esnasında öğrencilere tavsiye edilir. Bunlardan bazıları:
Amitai-Preiss, Reuven, Mongols and Mamluks The Mamluk-Ilkhanid War, 1260-1281, Cambridge, 1996.

Har-El, Shai, Struggle For Domination in The Middle East, The Ottoman-Mamluk War 1485-1491, Leiden-New York-Koln, 1995.

Holt, P. M., Early Mamluk Diplomacy (1260-1290), Treaties of Baybars and Qalawun with Christian Rulers, Leiden-New York-Köln, 1995.

Kopraman, K. Y., Mısır Memlûkleri Tarihi: Sultan el- Melik el- Mü’eyyed Şeyh el- Mahmudî Devri (1412-1421), Ankara, 1989.

Kopraman, K. Y., Mısır Memlûkleri (1250-1517), Türkler, C. V, Ankara, 2002, s. 99-126.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik dersler ve sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Akdeniz ve Ortadoğu coğrafyasında Memlûk tarihinin yeri
  • 2 Memlûk devletinin dahili ve harici olayları hakkında bilgi edinme
  • 3 Memlûk-Osmanlı ilişkilerini kavrama
  • 4 Memlûk teşkilat yapısını anlama
  • 5 Memlûk kültür yapısı hakkında bilgi edinme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *El-Bahriyye ve El-Burciyye Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar; Berkuk’un Faaliyetleri
2.Hafta *Timur’un Yakın-Doğu’daki Faaliyetleri ve Suriye’yi İşgali ve Bunun Sonuçları
3.Hafta *Ferec Devrinde Şeyh’in İsyanı ve Sultan Oluşu; Şeyh Devrinde Memlûk-Anadolu Münâsebetleri; Memlûk-Dulkadiroğulları Münâsebetleri
4.Hafta *Barsbay Zamanı Memlûk Tarihi Ve Kıbrıs’ın Fethi Memlûkler’in Akdeniz Siyaseti; Barsbay’ın Para Reformu; Ak-Koyunlular Ve Kara-Koyunlular İle Mücadele
5.Hafta *Çakmak Ve Rodos Seferi; Çakmak Zamanında Memlûklerin Komşuları İle Münâsebetleri
6.Hafta *Aynal Zamanında Fatih’in İstanbul’u Fethi Ve Bu Hadisenin Bölgedeki Yankıları
7.Hafta *Hoşkadem Ve Kayıtbay Zamanlarında Memlûk-Osmanlı Rekabetinin Çatışmaya Dönüşmesi. Çukur-Ovada Nüfûz Mücadelesi Ve İki Taraf Arasında Savaşlar
8.Hafta *Yarıyıl Sınavı
9.Hafta *Kansuh El-Gavri Zamanında Memlûk-Osmanlı-Safevi Rekabeti ve Osmanlı Devletinin Yükselişi; Şah İsmail’in Ortaya Çıkması ve Çaldıran’da Yenilmesi; Memlûk- Osmanlı Rekabetinin Tırmanması Ve Nihai Kapışma; Memlûk Devleti’nin Yıkılışı ve Osmanlılar’ın Arabistan’ı Ele Geçirmesi
10.Hafta *Memlûk Devleti Taşkilatı; Saray Teşkilatı, İdari Teşkilat, Mali Teşkilat, Askeri Teşkilat (Ordu Ve Donanma), Divan-ı İnşâ.
11.Hafta *Memlûkler Devrinde Mısır’ın Ekonomik Durumu: Doğu-Batı Ticareti; Akdeniz; Nil ve Mısır; Salgın Hastalıklar; Zirai Ekonomi; Ümit Burnu Yolunun Keşfinin Akdeniz Ticareti Üzerindeki Tesiri
12.Hafta *Memlûkler Devrinde Mısır’da İlim ve Fikir Hayatı
13.Hafta *Memlûkler Devrinde Mısır ve Suriye’nin İmarı.
14.Hafta *Memlûkler Devrinde Türk Kültürünün Yaygınlaşması Ve Memlûklerin Mirası
15.Hafta *Dönem sonu değerlendirme

  • 2 Final : 60,000
  • 3 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00