Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR837 BALKAN TARİHİ (XIX-XX. YÜZYIL) 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders 19. yüzyıl boyunca Balkan coğrafyasında meydana gelen sosyal, ekonomik, politik ve demografik değişimleri irdelemekte, aynı zamanda milliyetçi hareketlerin oluşumunu, milli devletlerin ortaya çıkışını ve bölgedeki Osmanlı reformlarını incelemektedir. Ders aynı zamanda Balkan savaşlarına, 1. Dünya Savaşı’na ve Osmanlı sonrası gelişmelere ışık tutmaktadır.
Dersin İçeriği : Bu ders 19. ve 20. yüzyıllarda Balkan coğrafyasında meydana gelen kültürel, politik ve sosyal değişimleri incelemektedir. Kapitalizm, endüstrileşme, Balkanlaşma, Doğu Sorunu, Balkan Meselesi ve milliyetçilik perspektiflerinden bakılarak, Osmanlı reformları, yerel yönetimler, dinsel hareketler, Balkanlar üzerindeki uluslararası siyaset ve II. Dünya Savaşı sonrası bölgedeki gelişmeler incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Fikret Adanır & Suraiya Faroqhi, Osmanlı ve Balkanlar-Bir Tarihyazımı Tartışması, İstanbul, 2011.<br />Maria Todorova, Balkanlar'ı Tahayyül Etmek, İstanbul, 2013. <br />Mary Neuburger, The Orient Within: Muslim Minorities and the Negotiation of Nationhood in Modern Bulgaria, 2011. Michael Palairet, Balkan Ekonomileri 1800-1914: Kalkınmasız Evrim, İstanbul, 2000<br />Barbara Jelavic, Balkan Tarihi II, Küre Yayınları, 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınıf Dersi & Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Bu dersin sonunda öğrenciler, Balkanların tarihsel geri kalmışlığını irdeleyeceklerdir.
  • 2 Öğrenciler, Balkan coğrafyasında ortaya çıkan milliyetçi akımları analiz edeceklerdir.
  • 3 Bu dersin sonunda, öğrenciler Balkan Savaşları’nın ve 1.Dünya Harbi’nin bölge üzerindeki etkilerini öğrenmiş olacaklardır.
  • 4 Öğrenciler, Balkan coğrafyasında II. Dünya Savaşı sırası ve sonrasında meydana gelen ekonomik, politik ve sosyal gelişmeleri analiz edebileceklerdir.
  • 5 Balkanlaşma terimini kavramsallaştırmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Proto Endüstrileşme, Kırsal Ekonomi ve Pastoral Sektörler
2.Hafta *Aydınlanma ve Balkanların Keşfi
3.Hafta *Erken Milliyetçi Hareketler ve Romantizm
4.Hafta *Sırp ve Yunan İsyanları
5.Hafta *Osmanlı Reformları ve Yerel Yönetişim
6.Hafta *Tarihsel Gerikalmışlık ve Endüstrileşme
7.Hafta *Homojenleşme ve Kozmopolitanizm Arası Geçişler
8.Hafta *VİZE
9.Hafta *Balkan Savaşları
10.Hafta *Dünya Savaşı ve Balkanlar
11.Hafta *İki Savaş Arası Balkanlar
12.Hafta *İkinci Dünya Savaşı ve Balkanlar
13.Hafta *Komünizm ve Kapitalizm Arasında Balkanlar
14.Hafta *Soğuk Savaş Sırasında Millileşme ve Homojenleşme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00