Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR833 OSMANLI DEVLETİ VE AVRUPA I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı öncesi Doğu ile Batı arasında savaş, ticaret ve seyahatlerle başlayan ilişkiler Osmanlı hâkimiyetinin Avrupa’ya yönelmesiyle başka bir boyuta taşınmıştır. Nefret, korku ve merakla karışık bir etkileşim sürecinin zamanla ticaret, savaş ve ittifaklarla değişime uğraması gerek Osmanlı gerekse Avrupa tarihinin önemli bir evresini oluşturmaktadır. Bu nedenle Balkanlar, Akdeniz, Karadeniz ve Ortadoğu’nun merkezinde bulunan Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın ortalarına ve Adriyatik’e kadar uzanan sınırları iki dünya arasındaki ilişkileri kaçınılmaz hale getirmiştir. Dahası bu keyfiyet, Avrupasız bir Osmanlı tarihi ve Osmanlısız bir Avrupa tarihinin yazılamayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki siyasi, diplomatik, askeri ve kültürel münasebetler kronolojik olarak ve ikili ilişkiler çerçevesinde karşılaştırmalı şekilde ele alınacaktır
Dersin İçeriği : Osmanlıların Avrupa kıtasındaki ilk fetihleri, 15. yüzyılda Balkanlarda Osmanlı ilerleyişi, Osmanlı-İtalyan şehir devletleri ilişkileri, II. Mehmed ve II. Bayezid'in İtalya ve Avrupa siyaseti ile 16. yüzyılda Osmanlı-Avrupa ilişkileri irdelenecektir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : -Daniel Goffman, Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700, Çev. Ülkün Tansel, İstanbul 2004, -Harp ve Sulh: Avrupa ve Osmanlılar, Ed. Dejanirah Couto, Çev. Şirin Tekeli, İstanbul 2010 -Halil İnalcık, Turkey and Europe in History, İstanbul 2006 -Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim/ Ottomans and Europe: Travel, Encounter and Interaction.Ed. Seyfi Kenan, İstanbul 2010 -Hans Pfeffermann, Rönesans Papalarının Türklerle İşbirliği, Çev. Kemal Beydilli, İstanbul 2003 -Ricci, Giovanni, Türk Saplantısı, Yeniçağ Avrupa’sında Korku, Nefret ve Sevgi, Çev. Kemal Atakay, İstanbul 2005 - Rönesans ve Osmanlı Dünyası, Derleyen: Anna Contadini-Claire Norton, İstanbul 2015 - Salvatore Bono, Yeniçağ İtalya'sında Müslüman Köleler, İstanbul 2003 - Mübahat Kütükoğlu, Balta Limanına Giden Yol: Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri, Ankara 2013 - A. N. Kurat, Türk-İngiliz Münasebetlerinin Başlangıcı veGelişmesi (1553-1610), Ankara 1953 - A. H. de Groot, The Ottoman Empire and the Dutch Republic. A History of the Earliest DiplomaticRelations 1610-1630, Leiden 1978 -Andrew Hess, Unutulmuş Sınırlar-16. y.y. Akdenizinde Osmanlı-İspanyol Mücadelesi, İstanbul 2010 -N. Biegman, The Turco-Ragusan Relationship: According to the Firmāns of Murād III (1575-1595) Extant in the State Archives of Dubrovnik, Mouton 1967
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma-Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı genişlemesine Avrupa'nın siyasi durumunun etkisi tahlil edilebilir
  • 2 15. yüzyılda Avrupa devletlerinin genel durumunu açıklayabilir
  • 3 Osmanlı Devletinin Avrupalı müttefikleri ve bunun dış politikadaki yeri analiz edilebilir
  • 4 Avrupalı devletlerin Osmanlı ilerleyişine tepkisi ve bunun dahili siyasetlerindeki yeri anlaşılabilir
  • 5 Tarihi süreç içerisinde Osmanlı diplomasi uygulamalarının değişimi ve gelişimi takip edilebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İlk Osmanlı fetihleri karşısında Avrupa Devletleri
2.Hafta *Balkanlarda Osmanlı ilerleyişi ve Avrupa Devletleri
3.Hafta *Avrupalılar Gözünde Osmanlılar
4.Hafta *Osmanlılarda Avrupa algısı: dar'ül-harb ve Frengistan
5.Hafta *1453 öncesi Avrupa Devletleri ve Osmanlılar
6.Hafta *Osmanlıların Avrupa Siyasetinde İtalyan şehir devletleri
7.Hafta *Osmanlı Devleti ve Venedik (1453-1571)
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Osmanlı Devleti'nin Ceneviz ve Floransa ile ilişkileri (1453-1565)
10.Hafta *Osmanlı-Avrupa İlişkilerinde Dubrovnik, Eflak ve Boğdan'ın yeri

11.Hafta *Kanuni dönemi Osmanlı diplomasisi ve Avrupa devletleri
12.Hafta *Osmanlıların Avrupa siyasetinde yeni bir aktör Fransa ve İlişkiler
13.Hafta *Osmanlı-İspanya İlişkileri
14.Hafta *16. yüzyılda Osmanlı ordularının Avrupa'da verdiği savaşlar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00