Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR815 OSMANLI NÜFUS VE İSKAN TARİHİNİN KAYNAKLARI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ana kaynaklar ve ilgili araştırmalara dayanarak kuruluş devrinden başlayarak, Osmanlı nüfus ve iskân politikaları ve ortaya koyduğu sonuçların değerlendirileceği ders sonunda, öğrenciler Osmanlı nüfus ve iskân tarihinin kaynakları, içerdikleri veri potansiyeli ve kullanımı ile ilgili yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklardır
Dersin İçeriği : Kuruluş devri kroniklerinden başlayarak, Osmanlı nüfus ve iskân tarihinin kaynakları üzerinde durulacaktır. Bu cümleden olarak, klasik dönem Tahrir Defterleri, XVII ve XVIII. Yüzyıl Avarız ve Cizye Defterleri, XIX. Yüzyıl Nüfus ve Temettuat Defterleri birer kaynak olarak incelenerek, farklı örneklerinden hareketle araştırmalarda kullanılırken takip edilmesi gereken yöntemler hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ömer Lütfi Barkan, “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası X (İstanbul 1953), s. 1-26. 2. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I, 1300-1600, İstanbul 2000. 3. Heath W. Lowry, Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi 1350-1550, Kuzey Yunanistan’ın Fethi, İskânı ve Altyapı Gelişmesi, çev. Ahmet Cemal, İstanbul 2008. 4. Yusuf Halaçoğlu, Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650), I-VI, Ankara 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Metin okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Turan Gökçe
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı nüfus ve iskân tarihinin ana kaynaklarını öğrenir.
  • 2 Kaynakların içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
  • 3 Osmanlı nüfus ve iskân tarihi kaynaklarının zaman içinde uğradığı değişimi takip eder.
  • 4 Kaynakların her birinin Osmanlı nüfus ve iskân tarihi kaynağı olarak kullanımında uygun yöntem tercihi ve uygulama becerisi kazanır.
  • 5 Kaynakları kıyaslamaya bilirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı ve Kapsama Alanı
2.Hafta *Literatür Analizi: Genel Durum Tespiti ve Değerlendirmesi
3.Hafta *Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi ile İlgili Temel Kavramlar
4.Hafta *Kuruluş Devri Nüfus ve İskân Tarihinin Kaynakları
5.Hafta *Klasik Dönem Nüfus ve İskân Tarihinin Kaynakları: Genel Değerlendirme
6.Hafta *Tahrir Defterleri: Tahrir İşlemi ve Tahrir Defterleri
7.Hafta *Mufassal Tahrir Defterleri-I
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Mufassal Tahrir Defterleri-II
10.Hafta *İcmâl Tahrir Defterleri
11.Hafta *Mufassal-İcmâl Tahrir Defterleri
12.Hafta *Vakıf Tahrir Defterleri-I
13.Hafta *Vakıf Tahrir Defterleri-II
14.Hafta *Yaya ve Müsellem Defterleri
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 2 5,00 10,00
Ödev 1 15,00 15,00
Toplam : 177,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00