Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
UR553 EKOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ekoloji ve sürdürülebilirlik konusunda öğrencileri bilinçlendirmek, sürdürülebilir tasarımların ve planlamaların ekolojiyle ilişkilerini kavramalarını sağlamak
Dersin İçeriği : Ders, ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel kavramlar, çevre-insan ilişkisinin ve etkileşiminin incelenmesi, ekolojik sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik planlama, kentsel ekoloji, halk katılımı, sürdürülebilir tasarım ve planlama konularını içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Learning Landscape Ecology, A Practical Guide to Concepts and Techniques, Sarah E. Gergel, Monica G. Turner, Springer Verlag, 2002; 2- Ekoloji´nin Temel İlkeleri, Eugene P. Odum, Gary W. Barret, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kani Işık, Palme Yayınevi, 2008; 3- Green Chemistry and Engineering: A Pathway to Sustainability, Anne E. Marteel-Parrish and Martin A. Abraham, John Wiley & Sons, 2013; 4- Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri, Prof.Dr. Necmettin Çepel, TUBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 2003
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, tartışma, sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yoktur.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Nesrin Horzum Polat
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yoktur.
Dersin Verilişi : Sunu ve video imkanlarını kullanarak ders anlatımı

 • 1 Ekoloji ve Sürdürülebilirlik kavramlarını öğrenmiş olmak
 • 2 Ekoloji Sorunlar ve Çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak
 • 3 Yeşil Kimya ve Mühendislik ilkelerini öğrenmiş olmak
 • 4 Sürdürülebilir kalkınmanın çevre sağlığı açısından önemini anlamak
 • 5 Kentsel Ekoloji çatısı altındaki yaklaşımları tanımlayabilmek
 • 6 Kentsel Ekoloji, Yapı-Çevre-İnsan Etkileşimleri hakkındaki bilgi edinmek
 • 7 Elde edilen bilgi ve deneyimler çerçevesinde ekolojik planlama yaklaşımını değerlendirebilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ekoloji ve Sürdürülebilirlik
*Sunum ve tartışma
2.Hafta *Ekolojik Denge, Türkiye’de Sürdürülebilirlik
*Sunum ve tartışma
3.Hafta *Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri
*Sunum ve tartışma
4.Hafta *Yeşil Kimya ve Mühendislik
*Sunum ve tartışma
5.Hafta *Ekolojik Planlama
*Sunum ve tartışma
6.Hafta *Sürdürülebilir Kalkınma
*Sunum ve tartışma
7.Hafta *Ödev Sunumları
*Sunum ve tartışma
8.Hafta *Ara sınav

9.Hafta *Kentsel Ekoloji, Yapı-Çevre-İnsan Etkileşimleri
*Sunum ve tartışma
10.Hafta *Sürdürülebilirlik ve Toplum
*Sunum ve tartışma
11.Hafta *Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Planlama
*Sunum ve tartışma
12.Hafta *Sürdürülebilir Tasarım ve Planlama Örnekleri
*Sunum ve tartışma
13.Hafta *Tasarımda Sürdürülebilir Çözüm Önerileri
*Sunum ve tartışma
14.Hafta *Ödev Sunumları
*Sunum ve tartışma
15.Hafta *Final sınavı

 • 1 Ara Sınav Hazırlık : 16,000
 • 2 Araştırma Sunumu : 16,000
 • 3 Final Sınavı Hazırlık : 30,000
 • 4 Final : 2,000
 • 5 Vize : 2,000
 • 6 Derse Katılım : 34,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 13 5,00 65,00
Araştırma Sunumu 2 15,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Toplam : 191,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00