Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL504 AMPRİSTLER 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Modern felsefenin doğuşu ve erken ampirist felsefenin içeriği ve temelleri hakkında öğrencilere perspektif kazandırmak.
Dersin İçeriği : Locke, Berkeley, Hume
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Locke: İnsnaın Anlığı üzerine Bir Deneme, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yaınları, 2004
Berkeley: İnsan Bilgisinin İlkeleri, çev. Halil Turan, Bilim Sanat Yyaınları, 1996
Hume: İnsanın Doğası Üzerine Bir İnceleme, Bilgesu Yyaıncılık, 2009
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 1.empirist epistemeolojinin temel problemleri<br />
  • 2 2. çözüm yolları
  • 3 3. rasyonalistlere dönük eleştirileri
  • 4 Günümüze etkileri
  • 5 Metafiziksel sonuçları

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Locke
*yüz yüze
2.Hafta *Locke
*yüz yüze
3.Hafta *Locke
*yüz yüze
4.Hafta *Locke
*yüz yüze
5.Hafta *Berkeley
*yüz yüze
6.Hafta *Berkeley
*yüz yüze
7.Hafta *Berkeley
*yüz yüze
8.Hafta *Vize sınavı
9.Hafta *Hume
*yüz yüze
10.Hafta *Hume
*yüz yüze
11.Hafta *Hume
*yüz yüze
12.Hafta *Hume
*yüz yüze

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00