Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL508 GEÇ DÖNEM İSLAM FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, İbn Rüşd sonrası İslâm felsefesi tarihinin gelişimi hakkında kronolojik ve sistematik bilgi edinmektir.
Dersin İçeriği : İbn Rüşd sonrası İslam felsefesi tarihi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Çev.: Kasım Turhan, Birleşik Yayıncılık, 2010, İstanbul. 2- Henry Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi Cilt 2 İbn Rüşd'ün Ölümünden Gününüze, Çev.: Ahmet Arslan, İletişim Yayınları, 7. Baskı, 2013, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler, İbn Rüşd sonrası İslam felsefesini öğrenirler.
  • 2 Öğrenciler, İbn Haldun'u ve felsefesini öğrenirler.
  • 3 Öğrenciler, Adudiddin el-İci gibi İslam'daki dil filozoflarını öğrenirler.
  • 4 Öğrenciler, Osmanlı düşüncesini öğrenirler.
  • 5 Öğrenciler, Tehâfütü'l-Felâsife türünden eserlerin yarattığı geleneği ve felsefi etkilerini öğrenirler.
  • 6 Öğrenciler, Molla Sadra gibi geç dönem İslam filozoflarını öğrenirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İbn Rüşd Felsefesi ve Klasik İslâm Felsefesi Dönemin Kritiği
2.Hafta *İbn Rüşd Felsefesi ve Onun Latin ve Modern Düşünceye Etkileri
3.Hafta *Tasavvuf Felsefesi ve Sühreverdi Metafiziği
4.Hafta *Muhyiddin-i Arabi Felsefesi
5.Hafta *Sadreddin-i Konevi Felsefesi
6.Hafta *Mevlana Felsefesi ve Aşk Metafiziği
7.Hafta *Davud-u Kayseri Felsefesi
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Tehâfüt Geleneği ve Felsefi Etkileri
10.Hafta *İbn Haldun Felsefesi
11.Hafta *Molla Fenari Metafiziği
12.Hafta *Katip Çelebi ve Felsefe
13.Hafta *Molla Sadra Felsefesi
14.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final 1 2,00 2,00
Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00