Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL524 ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere öncelikle siyaset felsefenin felsefenin ontolojik, etik, estetik,metafizik, etik gibi dallarından nasıl ayırt edildiğini ortaya koyarak, onu siyaset felsefesi olarak bir tanımını sağladıktan sonra çağdaş siyaset felsefesindeki "adalet", "yönetim", "iktidar, "devlet", "etik ile siyasetin ilişkisi" "toplum ile birey ilişkisi" gibi başat konularda, günümüz siyaset felsefesinde kilit rol oynayan çağdaş filozoflardan bir ya da bir kaçının felsefesini eleştirel biçimde ele almaktır.
Dersin İçeriği : 1. Genel olarak siyaset felsefesinin tanımı. 2. Klasik siyaset felsefesi. 3. Klasik siyaset felsefesi ile çağdaş siyaset felsefesi arasındaki farklar. 4. İktidar kavramının çağdaş analizleri. 5. Devlet ve devlet dışında var olan toplumsal yönetim mekanizmalarının çağdaş siyaset felsefesindeki işlevi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Will Kymlicka, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci çağdaş siyaset felsefesini diğer felsefe branşları arasındaki yerini kavrar ve tanımlar.
  • 2 Öğrenci çağdaş siyaset felsefesi ile klasik siyaset felsefesi arasındaki ayrıma vakıf olur.
  • 3 Öğrenci iktidar kavramını çağdaş anlamıyla analiz edebilir ve tanımlayabilir.
  • 4 Öğrenci "devlet" kavramını çağdaş anlamıyla analiz edebilir ve tanımlayabilir.
  • 5 Öğrenci toplum ve birey ilişkisini,iktidar kavram bağlamında çağdaş anlamıyla analiz edebilir ve tanımlayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel olarak "siyaset" teriminin tanımı
2.Hafta *"Siyasi olan" ile "olmayan" arasındaki ayrımın incelenmesi
3.Hafta *Siyaset bilimi ile siyaset felsefesi arasındaki ayrımın ele alınması
4.Hafta *Klasik siyaset felsefesi 1
5.Hafta *Klasik siyaset felsefesi 2
6.Hafta *Çağdaş siyaset felsefesinin klasik siyaset felsefesinden ayrımı
7.Hafta *Klasik siyaset felsefesinden çağdaş siyaset felsefesine geçiş süreci
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Çağdaş siyaset felsefesinde metin analizi ve tartışma: Michel Foucault
10.Hafta *Çağdaş siyaset felsefesinde metin analizi ve tartışma: Frankfurt Okulu ve Habermas 1
11.Hafta *Çağdaş siyaset felsefesinde metin analizi ve tartışma: Frankfurt Okulu ve Habermas 2
12.Hafta *Çağdaş siyaset felsefesinde metin analizi ve tartışma: Giorgio Agamben 1
13.Hafta *Çağdaş siyaset felsefesinde metin analizi ve tartışma: Giorgio Agamben 2
14.Hafta *Genel değerlendirme ve tartışma

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00