Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL528 ETİKTE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere etikte süregelen çağdaş tartışmalardaki felsefi problemleri sunarak bu problemleri tartışmak ve bunlara çözüm önerileri üretmeye çalışmaktır.
Dersin İçeriği : 1. Klasik etik ile çağdaş etik arasındaki benzerlikler ve farklar. 2. Çağdaş etiğin içindeki çıkmazlar. 3. Çağdaş etik ve postmodernizm. 4. Çağdaş etiğin içindeki antik dönemin erdem etiğine dönme Eğilimi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : What is the Right Thing to Do?, Michael Sandel, September 15th 2009 by Farrar, Straus and Giroux (first published January 1st 2009)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenciler klasik etik ile çağdaş etiğin farkını öğrenirler.
  • 2 Öğrenciler "adalet" kavramının analizini yaparlar.
  • 3 Öğrenciler "iyilik" ve "kötülük" kavramlarını, çağdaş imaları açısından incelerler.
  • 4 Öğrenciler, postmodernizm ile çağdaş etik teorileri arasında ilişki kurmayı öğrenirler.
  • 5 Öğrenciler, etikte tartıştıkları teorik teorileri, günümüz dünyasındaki somut vakalara uygulamayı öğrenirler.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Etiğe genel giriş 1
2.Hafta *Etiğe genel giriş 2
3.Hafta *Klasik Etik 1: Antik Yunan Erdem Etiği
4.Hafta *Klasik Etik 2: Faydacılık
5.Hafta *Klasik Etik 3: Ödev Etiği
6.Hafta *Klasik etik ile çağdaş etik arasındaki ayrım
7.Hafta *Klasik etikten çağdaş etiğe olan geçişin tarihsel arka planı
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Çağdaş Etikte Metin Analizleri 1: Michael Sandel 1.
10.Hafta *Analysis in Contemporary Ethics 2: Michael Sandel 2.
11.Hafta *Çağdaş Etikte Analiz 3: Martha Nussbaum 1
12.Hafta *Çağdaş Etikte Analiz 4: Martha Nussbaum 2
13.Hafta *General ethical debates on contemporary issues 1
14.Hafta *Çağdaş problemler üzerine etik tartışmalar 2

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00