Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP517 KLİNİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ 18,00 2,00 0,00 1,40 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dönem 5 öğrencilerine temel Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji bilgi, yöntem ve uygulamalarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği : İlaçların geliştirilmesi ve klinikte kullanımını, advers etki ve toksik etkilerinin yönetimi, özel gruplarda ilaç kullanımı ve akılcı ilaç kullanımı ve reçetelemeye dair temel prensipler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Basic and ClinicalPharmacology 12 th Ed. Bertram Katzung, Susan Masters, Anthony Trevor<br />2.Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment Options and Risk Assessment (Schaefer, Drugs During Pregnancy and Lactation) 2014<br />3.T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK ZEHİRLENMELER TANI ve TEDAVİ REHBERLERİ 2007<br />4.Kayaalp - Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 1-2 Prof. Dr. S. Oğuz KAYAALP 2012.<br />5. İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Nisan 2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazete<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Dersler ve interaktif olgu tartışmaları.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : YOK
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Barış Karadaş
Prof. Dr. Tijen Temiz
Prof. Dr. Yaprak Seçil
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Tıbbi Farmakoloji Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri
Dersin Verilişi : Örgün

 • 1 İlaçların nasıl geliştirildiğini, ilaç klinik araştırma tasarımlarını ve klinik araştırma fazlarını anlatabilir.
 • 2 Klinik araştırmalarda uyulması gereken etik prensipleri anlatabilir ve klinik araştırma etik kurullarının araştırma başvurularında nelere dikkat ettiğini sayabilir.
 • 3 Zehirlenmelere genel yaklaşım prensiplerini sayabilir
 • 4 Ülkemizde etken madde bazında görülen en sık zehirlenme olan parasetamol zehirlenmesinin tanı, tedavi ve izleminde kullanılan yöntemleri anlatabilir.
 • 5 Ülkemizde sık görülen antidepresan zehirlenmelerinin tanı, tedavi ve izleminde kullanılan yöntemleri anlatabilir.
 • 6 İlaç advers etkisini nereye raporlayacağını açıklayabilir. İlaç advers etki raporunu doldurabilir.
 • 7 Gebelikte ilaç kullanımına dair yazılı ve elektronik bilgi kaynaklarını bulabilir. Gebelikte ilaç kullanımına dair hayvan ve insan verilerinin nasıl yorumlanması gerektiğini temel düzeyde anlatabilir
 • 8 Emzirme döneminde ilaç kullanımına dair yazılı ve elektronik bilgi kaynaklarını bulabilir. Emzirme döneminde ilaç kullanımına dair verilerin nasıl yorumlanması gerektiğini temel düzeyde anlatabilir
 • 9 Akılcı ilaç kullanımının temel ilkelerini sayabilir.
 • 10 Reçete yazarken dikkat edilmesi gereken hususları açıklayabilir ve reçete yazabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İlaç advers etkisi nasıl raporlanır?
Reçete yazma uygulaması
*İlaç advers etkisi nasıl raporlanır?
Reçete yazma uygulaması
*Yok

 • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 18 1,00 18,00
Uygulama / Pratik 2 1,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 3 4,00 12,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 8 1,00 8,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 4 1,00 4,00
Toplam : 45,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00