Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE624 JEODEZİDE OPTİMİZASYON PROBLEMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Optimizasyonun temel kavramlarının öğrenilmesi. Jeodezide karşılaşılan optimizasyon problemlerinin irdelenmesi. Bazı metasezgisel algoritmaların incelenmesi ve bunların jeodezideki uygulamalarının irdelenmesi.
Dersin İçeriği : Optimizasyonda temel kavramlar. Metasezgisel algoritmalar. Jeodezideki optimizasyon problemleri ve bunların PSO, ABC, SFL, HS algoritmaları ile çözümü.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Z. Lu, Y. Qu, S. Qiao, Geodesy: Introduction to Geodetic Datum Transformation and Geodetic Systems. Springer. ISBN 978-3-642--41244-8 X.S. Yang, Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms, Luniver Press, 2010. M. Yetkin, C. Inal, C.O. Yigit, Use of the Particle Swarm Optimization Algorithm for Second-Order Design of Levelling Networks, Journal of Applied Geodesy, 3:171-178, 2009. M. Yetkin, C. Inal, C.O. Yigit, The Optimal Design of Baseline Configuration in GPS Networks by using the Particle Swarm Optimisation Algorithm, Survey Review, 43(323):700-712, 2011. M. Yetkin, M. Berber, Application of the Sign-Constrained Robust Least Squares Method to Surveying Networks, Journal of Surveying Engineering, 139(1):59-65, 2013. M. Yetkin, Metaheuristic Optimisation Approach for Designing Reliable and Robust Geodetic Networks, Survey Review, 45(329):136-140, 2013. M. Yetkin, M. Berber, Implementation of Robust Estimation in GPS Networks using the ABC algorithm, Earth Science Informatics, 7(1):39-46, 2014.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, Tartışma, Sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mevlüt Yetkin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :

  • 1 Optimizasyon ile ilgili temel konuları öğrenmek.
  • 2 Metasezgisel algoritmaların temel konularını öğrenmek.
  • 3 PSO, SFL, ABC ve HS metasezgisel algoritmalarının öğrenilmesi.
  • 4 Metasezgisel algoritmaların jeodezideki pratik uygulamalarını öğrenmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Metasezgisel Algoritmalar
3.Hafta *Literatüre Araştırması
4.Hafta *Parçacık sürüsü optimizasyonu
5.Hafta *SFL Algoritması
6.Hafta *Yapay Arı Kolonisi Algoritması
7.Hafta *Harmoni Araştırma Algoritması
8.Hafta *Jeodezik Ağların Optimal Tasarımı I
9.Hafta *Jeodezik Ağların Optimal Tasarımı II
10.Hafta *Parametre Kestirimi
11.Hafta *Jeodezide Optimizasyon Uygulamaları I
12.Hafta *Jeodezide Optimizasyon Uygulamaları II
13.Hafta *Jeodezide Optimizasyon Uygulamaları III
14.Hafta *Jeodezide Optimizasyon Uygulamaları IV

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 19,00 19,00
Araştırma Sunumu 1 2,00 2,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00