Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE571 ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, zemin iyileştirme yöntemlerinin temellerini öğretmek ve tespit edilen problemli zeminlerin ıslahı için uygun yöntemin seçimini yapabilmektir.
Dersin İçeriği : Zemin ıslahının temelleri, kompaksiyon teorisi, karışım kullanılarak zemin iyileştirme (kireç, uçucu kül, çimento vb.), yerinde zemin özelliklerinin iyileştirilmesi, dinamik kompaksiyon, vibroflotasyon, vibrokompaksiyon, önyükleme ve enjeksiyon yöntemleri, Geosentetikler, Atık depolama, Çökebilen zeminler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Engineering Principles of Ground Modification, Mc Graw Hill (Manfred R. Hausmann) Ground Improvement — Case Histories (B. Indraratna, J. Chu and J.A. Hudson) Deformation Analysis in Soft Ground Improvement (Editor Atilla Ansal) An Introduction to Geotechnical Engineering (Holtz & Kovacs)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders konuları yüzyüze öğrenme teknikleri ile anlatılacak, gerekli laboratuvar ve arazi çalışmaları, ile desteklenecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Önerilen husus bulunmamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Problemli zeminleri tespit eder.
  • 2 Zemin iyileştirmesi yapılacak yerleri tespit eder.
  • 3 Yerinde iyileştirme tekniklerinden uygun olanlarını seçebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Zemin iyileştirmenin genel içeriği. Kompaksiyon teorisi, çeşitli karışımlar ile zemin ıslahı.
*-
*-
*-
*-
2.Hafta *Kompaksiyon teorisi, kireç, kül, çimento, asfalt ve kimyasal karışımlar ile stabilizasyon
*-
*-
*-
*-
3.Hafta *Kireç ve kül ile zemin iyileştirme.
*-
*-
*-
*-
4.Hafta *Çimento ve asfalt ile zeminlerin iyileştirilmesi
*-
*-
*-
*-
5.Hafta *Dinamik kompaksiyon ve vibroflotasyon metodlarıyla arazide zeminlerin iyileştirilmesi
*-
*-
*-
*-
6.Hafta *Titreşimli deplasman ve titreşimli yerleştirme metotları, taş kolonlar ile zemin iyileştirme, kontrollü patlatma.
*-
*-
*-
7.Hafta *Kohezyonlu zeminlerin ön konsolidasyonla iyileştirilmesi, ön yükleme ve düşey drenaj ile yanal konsolidasyon
*-
*-
*-
*-
8.Hafta *Ara sınav
*-
*-
*-
*-
9.Hafta *Kireç katmanları ve kireç kolonlarıyla zemin iyileştirme. Derin karıştırma ve termal iyileştirme metotları.
*-
*-
*-
*-
10.Hafta *Grouting metotlarıyla zemin iyileştirme. Uygulama sonrası grout iyileştirmesinin kontrolü.
*-
*-
*-
*-
11.Hafta *Grouting metotları. Geosentetiklerin tasarımı fonksyonları ve uygulamaları.
*-
*-
*-
*-
12.Hafta *Sığ temellerin taşıma kapasitesinin geosentetikler ile arttırılması.
*-
*-
*-
*-
13.Hafta *Çöken zeminlerin davranışı ve stabilizasyonu
*-
*-
*-
*-
14.Hafta *Atık depolama sahaları ve kil örtüler
*-
*-
*-
*-
15.Hafta *Atık depolama sahaları ve geosentetik kil örtüler.
*-
*-
*-
*-

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Proje : 20,000
  • 3 Araştırma Sunumu : 20,000
  • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 10,00 10,00
Ödev 2 5,00 10,00
Proje 2 10,00 20,00
Final 1 10,00 10,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Araştırma Sunumu 3 15,00 45,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00