Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BMT548 LAZER-DOKU ETKİLEŞİMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı laserin temel fiziksel prensipleri, dokuyla etkileşim mekanizmaları ve biyomedikal alanındaki uygulamaları konusunda anlama yetisi sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Biyolojik dokuların optik özellikleri. Laser’in temelleri. Laser ile biyolojik dokunun etkileşimi. Etkileşim mekanizmaları: fotokimyasal, fototermal, fotoablasyon, plazma uyarıcı ablasyon ve photoparçalayıcı. Laserin biyomedikal uygulamaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : M. H. Niemz, Laser tissue interactions, Springer Verlag. ISBN 354-060-3638.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödevler, sunumlar, sınavlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Lasers in Medical Science (SpringerLINK 1998-) Lasers in Surgery and Medicine (WILEY 1997-)
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nermin Topaloğlu Avşar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sunumlar, Deneyler, Makaleler

  • 1 Biyolojik dokuların optik özellikleri konusunda yeterli bilgi
  • 2 Laserlerin çalışma prensibi konusunda yeterli bilgi
  • 3 Laser ve doku etkileşimi mekanizmaları konusunda yeterli bilgi
  • 4 Laser çeşitleri konusunda yeterli bilgi
  • 5 Laser güvenliği konusunda yeterli bilgi
  • 6 Biyomedikal laser uygulamaları konusunda yeterli bilgiAdequate knowledge in optical biological tissue properties

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Biyolojik Dokunun Optik Özellikleri: Işığın Yansıması ve Kırılması
2.Hafta *Biyolojik Dokunun Optik Özellikleri: Işığın Soğrulması ve Saçılması
3.Hafta *Laserin Prensipleri
4.Hafta *Laserin Biyolojik Dokuyla Etkileşiminde Genel Konular
5.Hafta *Fotokimyasal Etkileşim Mekanizması
6.Hafta *Fototermal Etkileşim Mekanizması
7.Hafta *Vize
8.Hafta *Fotoablasyon
9.Hafta *Plazma Kaynaklı Ablasyon
10.Hafta *Fotobozulma Etkileşim Mekanizması
11.Hafta *Laserin Biyomedikal Uygulamaları-1
12.Hafta *Laserin Biyomedikal Uygulamaları-2
13.Hafta *Laser Güvenliği
14.Hafta *Öğrenci Sunumları

  • 1 Vize : 30,000
  • 3 Araştırma Sunumu : 30,000
  • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 1,00 5,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Laboratuvar 5 2,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Araştırma Sunumu 1 35,00 35,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00