Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BMT546 İLERİ DOKU MÜHENDİSLİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı arayüz doku mühendisliğiğnin tanınması, kemik ve yumuşak doku arayüzlerinin anatomisi, fizyolojisi ve mekanik özelliklerinin öğrenilmesi; arayüz doku mühendisliğinde kullanılan biyomalzemelerin özelliklerinin değerlendirilmesi; uygun biyomateryal üretimi için potansiyel yolların tartışılması; konuyla ilgili bilimsel yayınların okunması, özetlenmesi ve presentasyonu.
Dersin İçeriği : Arayüzey doku mühendisliğine giriş; kemik-kıkırdak arayüzey mühendisliği; kemik-bağ doku arayüzey mühendisliği; kemik-menisküs arayüzey mühendisliği; kas-tendon arayüzey mühendisliği; arayüzey doku mühendisliği için gradiyent biyomalzemeler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Bernhard Palsson, Sangeeta N. Bhatia,“Tissue Engineering“, Pearson (2004). 2. Artmann, Gerhard M.; Minger, Stephen; Hescheler, Jürgen, “Stem Cell Engineering (Principles and Applications)”,Springer (2011).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1 Arayüz doku mühendisliğinin tanımlanması 2 Hücre kaynaklarına örnekler verilmesi ve bu hücrelerin spesifik karakterlerinin özetlenmesi, 3 Arayüz doku mühendisliğinin uygun biyomalzeme geliştirmedeki değişik yol izlerinin tanımlanması, 4 Arayüz doku mühendisliği ile geliştirilmiş biyomalzemelerin uygulamalarının tanımlanması 5 Farklı sert ve yumuşak doku arayüzeylerinin anatomisi, fizyolojisi ve mekanik özelliklerinin tanımlanması, 6 Arayüz doku mühendisliği ile ilintili bilimsel yayınların okunması, anlanması ve genel anlamda doku mühendisliği ile ilgili farkındalık yaratılması,
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ozan Karaman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Ar.Gör.Günnur Onak
Dersin Verilişi : Sunum

 • 1 Hücre kaynaklarına örnekler verilmesi ve bu hücrelerin spesifik karakterlerinin özetlenmesi,
 • 2 Arayüz doku mühendisliğinin tanımlanması
 • 3 Arayüz doku mühendisliğinin uygun biyomalzeme geliştirmedeki değişik yol izlerinin öğrenilmesi,
 • 4 Farklı sert ve yumuşak doku arayüzeylerinin anatomisi, fizyolojisi ve mekanik özelliklerinin öğrenilmesi,
 • 5 Arayüz doku mühendisliği ile ilintili bilimsel yayınların okunması, anlanması ve genel anlamda doku mühendisliği ile ilgili farkındalık yaratılması,

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İleri doku mühendisliğine giriş
2.Hafta *Doku mühendisliğinde kullanılan hücre tipleri ve kaynakları
3.Hafta *Farklı yüzeylerde hücre-matris etkileişimleri
4.Hafta *Kemik-kıkırdak arayüz doku mühendisliği
5.Hafta *Kemik-kıkırdak arayüz doku mühendisliği-Doku iskelesi üretim teknikleri
6.Hafta *Kemik-Tendon Arayüz doku mühendisliği
7.Hafta *Bone-Tendon Interface tissue engineering-Scaffold fabrication techniques
8.Hafta *Vize
9.Hafta *
Kemik-Menisküs arayüz doku mühendisliği
10.Hafta *Kemik-menisküs arayüz doku mühendisliği-Doku iskelesi üretim teknikleri
11.Hafta *Kas-Tendon arayüz doku mühendisliği
12.Hafta *Kas-tendon arayüz doku mühendisliği-Doku iskelesi üretim teknikleri
13.Hafta *Organ çiplerinin tasarımı
14.Hafta *Kanser doku mühendisliği

 • 1 Vize : 25,000
 • 2 Ödev : 10,000
 • 3 Kısa Sınav : 10,000
 • 4 Proje : 10,000
 • 5 Final : 40,000
 • 6 Derse Katılım : 5,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 12,00 12,00
Ödev 2 8,00 16,00
Kısa Sınav 2 10,00 20,00
Proje 1 20,00 20,00
Final 1 20,00 20,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Quiz Hazırlık 2 2,00 4,00
Toplam : 173,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00