Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME524 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders; akış ve taşınımla ısı aktarımı problemlerinin çözümünde sayısal yöntemlerin kullanımını aktarmayı hedefler. Öğrenciler, sonlu hacimler algoritmalarını Navier-Stokes denklemlerinin çözümünde kullanma yeteneği kazanacaklardır.
Dersin İçeriği : İncelenecek başlıca konular akışkan dinamiğinin tanımlayıcı denklemleri, akış çeşitlerinin matematiksel sınıflandırılması, taşınım ve kaynak terimleri, sınır şartlarının uygulanması, sonlu hacimler yöntemi, ağ yapı oluşturma.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : H.K. Versteeg , W. Malalasekera, "An Introduction to Computtaionaş Fluid Dynamics, The Finite Volume Method", Prentice Hall, Edinberg Gate, 1995 T. Cebeci, J.P. Shao, F. Kafyeke, E. Laurendeau, “ Computational Fluid Dynamics for Engineers”, Springer, 2005
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödevler, sunumlar ve sınavlar.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yoktur.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Şahin Güngör
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yoktur.
Dersin Verilişi : Teorik dersler ve ödevler.

  • 1 Bir problem için hareket ve ısı aktarımı denklemleri ile sınır şartlarını tanımlayabilme
  • 2 Hareket ve ısı aktarımı denklemlerini çözebilmek için sonlu hacimler yöntemini uygulayabilme
  • 3 Bir akışkan hareketi için basınç denklemini çıkarabilme
  • 4 Basitleştirilmiş hareket ve ısı aktarımı denklemleri için bilgisayar programları yazabilme
  • 5 Hesaplama hatası ve yakınsama kavramlarını anlayabilme
  • 6 Ticari HAD programları ile ilgili fikir sahibi olabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Kısmi türevli diferansiyel denklemler
3.Hafta *Temel arıklaştırma yöntemleri - Sonlu farklar yöntemi
4.Hafta *Temel arıklaştırma yöntemleri - Sonlu hacimler yöntemi
5.Hafta *Temel arıklaştırma yöntemleri - Sonlu elemanlar yöntemi
6.Hafta *Sayısal yöntemlerin analizi
7.Hafta *Daimi taşınım-iletim denklemi
8.Hafta *Zamana bağlı taşınım-iletim denklemi
9.Hafta *Iteratif ve direk çözüm yöntemleri
10.Hafta *Akışkanlar mekaniğinin temel denklemleri
11.Hafta * Bir boyutlu Euler denklemleri
12.Hafta *Euler denklemlerinin çok boyutta çözümü
13.Hafta *Sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışlar için birleştirilmiş yöntemler
14.Hafta *Sıkıştırılamaz akışlar için sayısal yöntemler

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 30,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 4 15,00 60,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 194,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00