Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DENT514 ADLİ TIP 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin, diş hekimliği mesleğini uygularken tabi olduğu kuralları bilmesi ve uygulayabilmesi; adli olguların çözümünde gerekli belli başlı teknik ve bilimsel bilgilerin ve çözümleme metotlarının öğrenilmesi; adli nitelikli tıbbi içerikli olgu ve olayların hukuki kavramlarla ilişkilerini anlayabilecek, ifade edebilecek, bir rapor halinde adli makamlara sunabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olması için gerekli bilgi ve becerileri kazanması; Türk Hukuku’nda yer alan tıp ile ilgili, adli tıp ile ilgili düzenleme ve değerlendirmelerin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği : Adli tıbbi değerlendirme, Adli rapor, Kimliklendirme, Kitlesel felaketler, Kitlesel felaket kurbanlarının dişlerden kimliklendirilmesi, Isırık izi analizi , Diş hekimliğinde tıbbi uygulama hataları-1, Diş hekimliğinde tıbbi uygulama hataları-2, Aile içi şiddet , Çocuk istismarı ve ihmali, Ağız içi travmaları, Yaralar, Ölüm, Adli ağız içi otopsisi, Dişlerden yaş tayini
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : . Stimson PG. Mertz CA. (1997), Forensic Dentistry, CRC PRESS, USA, Florida – First Edition 2. Bowers CM. (2004), Forensic Dental Evidence An Investigator’s Hand Book Elsevier Academic Pres, Nederland, Meppel, First Edition 3. Knight B. (2004), Forensic Pathology, Great Britain, ARNOLD, LONDON- Third Edition. 4.Polat O. (2007), Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı [Description, Child Abuse and Neglect All of The Dimentions]..Ankara: Seçkin Yayıncılık;. 1. Baskı
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Slaytlarla desteklenmiş anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Slaytlarla desteklenmiş anlatım
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Tokdemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Mehmet TOKDEMİR
Dersin Verilişi : YÜZ YÜZE

  • 1 Temel Adli Tıp ve Adli Dişhekimliği Konularında Bilgi Sahibi olur
  • 2 Adli Tıbbi Değerlendirme ve Adli Rapor Yazımı Konusunda Bilgi Sahibi olur
  • 3 Temel Adli Tıp Bilgileriyle Kimliklendirme, kitlesel felaketlerde kimliklendirme konusunda bilgi sahibi olur
  • 4 Isırık izi analizi, aile içi şiddet, çocuk istismarı konusunda bilgi sahibi olur
  • 5 Ağız içi travmaları, ağız içi otopisisi ve dişhekimliğinde tıbbi uygulama hataları konusunda bilgi sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Adli tıbbi değerlendirme
2.Hafta *Adli rapor
3.Hafta *Kimliklendirme
4.Hafta *Kitlesel felaketler
5.Hafta *Kitlesel felaket kurbanlarının dişlerden kimliklendirilmesi
6.Hafta *Isırık izi analizi
7.Hafta *Diş hekimliğinde tıbbi uygulama hataları-1
8.Hafta *Diş hekimliğinde tıbbi uygulama hataları-2
9.Hafta *Aile içi şiddet
10.Hafta *Çocuk istismarı ve ihmali
11.Hafta *Ağız içi travmaları
12.Hafta *Yaralar
13.Hafta *Ölüm
14.Hafta *Adli ağız içi otopsisi
15.Hafta *Dişlerden yaş tayini
16.Hafta *Ara Sınav

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Toplam : 17,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 1
AKTS : 1,00