Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BCE500 YÜKSEK LİSANS TEZ 0,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmelerin ve yayınların incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Yüksek lisans teziyle ilgili kitaplar ve makaleler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Seminerler, literatür tarama, tartışma, öğrencinin bireysel çalışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yoktur.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nasır Narlıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Vedat Çavuş
Doç. Dr. Nesrin Horzum Polat
Prof. Dr. Kutlay Sever
Prof. Dr. Nilgül Çetin
Prof. Dr. Nihat Sami Çetin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yoktur.
Dersin Verilişi : Sunu ve video imkanlarını kullanarak ders anlatımı

  • 1 Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
  • 2 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
  • 3 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
  • 4 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.<br />
  • 5 Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.<br />
  • 6 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü