Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM106 HEMŞİRELİK ESASLARI 5,00 8,00 4,00 11,00 12,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Hemşirelik Esasları dersi insanı ve toplumu çevresi içinde bütüncül bir yaklaşımla ele alan ve hemşireliğin ilke ve tekniklerini öğreterek diğer hemşirelik derslerine temel oluşturmayı amaçlar. Bu dersin amacı, bireysel sağlık kuralları ve temel insan gereksinimleri doğrultusunda hasta bakımı ile ilgili kavramları, ilkeleri ve yöntemleri öğretmektir.
Dersin İçeriği : •HEMŞİRELİK SÜRECİ (BİLİMSEL PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ) •SAĞLIKLI BİR HASTANE ORTAMI •YAŞAM BULGULARI •YATAK BAŞI HASTA BAKIMI-BİREYSEL HİJYEN GEREKSİNİMİ •ASEPSİ-ENFEKSİYON KONTROLÜ •VÜCUT MEKANİĞİ VE HAREKET GEREKSİNİMİNİN KARŞILANMASI •İLAÇ UYGULAMALARI •SOLUNUM SİSTEMİ UYGULAMALARI •SİNDİRİM SİSTEMİ UYGULAMALARI •BOŞALTIM SİSTEMİ UYGULAMALARI •ÜRİNER SİSTEM UYGULAMALARI •SICAK VE SOĞUK UYGULAMALAR •UYKU VE DİNLENME •AĞRI •YARA BAKIMI •ÖLÜM VE ÖLÜMÜ YAKLAŞAN HASTANIN BAKIMI
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders Kitapları; 1.Audrey J. Berman and Shirlee Snyder (2011). Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing (9th Edition). 2.Carol R. Taylor, Carol Lillis, Priscilla, RN LeMone and Pamela Lynn (2010). Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care. 3.Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Geralyn Ochs (2009). Study Guide and Skills Performance Checklists for Fundamentals of Nursing. 4.Ulusoy MF, Görgülü S (1996). Hemşirelik Esasları, Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler. Yardımcı Kitaplar; 1.Sabuncu N, Alpar ŞE, Bahçecik N, Batmaz M ve ark. (2008). Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar, Alter Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Çalışması)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Derya UZELLI YILMAZ Arş. Gör. Ayşe AKBIYIK Arş. Gör. Hacı DİLEMEK
Dersin Verilişi : Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap, Demostrasyon (Laboratuvar Çalışması)

 • 1 1.Temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireyi ve toplumu bütüncül bir anlayışla değerlendirmenin önemini kavrayabilmesi.
 • 2 2.Hasta bakımı ile ilgili temel kavramları, ilke ve yöntemleri tanımlayabilmesi.
 • 3 3.Temel hemşirelik becerilerini tanımlayabilmesi.
 • 4 4.Temel hemşirelik becerilerini kavrayabilmesi.
 • 5 5.Temel hemşirelik becerilerini uygulayabilmesi.
 • 6 6.Bakım verdiği bireylerin sağlığının korunması için gerekli temel bireysel sağlık kurallarını açıklayabilmesi.
 • 7 7.Bakım verdiği bireylerin sağlığının korunması için gerekli temel bireysel sağlık kurallarını uygulayabilmesi.
 • 8 8.Evde ve sağlık kurumlarında bakım verebilmesi için, bakımın temel bilimsel ilkelerini kavrayabilmesi.
 • 9 9.Bakımın temel bilimsel ilkelerini ışığında hasta bakımını planlayabilmesi.
 • 10 10.Evde ve sağlık kurumlarında hasta bakımını, bakımın temel bilimsel ilkeleri doğrultusunda uygulayabilmesi.
 • 11 11.Bakımın temel ilkelerden yararlanarak vereceği hasta bakımında teknik beceri kazanabilmesi.
 • 12 12.Bireylere sağlıklarını sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için öğretim yapabilme yeteneğini kazanabilmesi.
 • 13 13.Hasta bireyin tedavi ve bakımını doğru ilke ve teknikleri kullanarak uygulayabilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Hemşirelik Süreci (Bilimsel Problem Çözme Yöntemi)
Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları I Kliniği
İç Hastalıkları II Kliniği
Nöroloji Kliniği
Kardiyoloji Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği
Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği
Gastroenteroloji Kliniği
Üroloji Kliniği
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Nefroloji Kliniği

*
Hemşirelik Süreci (Örnek Vakalar)
*Yok
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
2.Hafta *SAĞLIKLI BİR HASTANE ORTAMI-SAĞLIK EKİBİ-HASTA GÜVENLİĞİ Yaşam Bulguları
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*Yaşam Bulguları
3.Hafta *Asepsi- Enfeksiyon Kontrolü
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*Yaşam Bulguları
4.Hafta *Yatak Başı Hasta Bakımı- Bireysel Hijyen Gereksinimi
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*Asepsi- Enfeksiyon Kontrolü
5.Hafta *Vücut Mekaniği ve Hareket Gereksiniminin Karşılanması
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*Yatak Başı Hasta Bakımı- Bireysel Hijyen Gereksinimi
6.Hafta * Yatak İstirahatinin Organizmaya Etkileri
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*Vücut Mekaniği ve Hareket Gereksiniminin Karşılanması
7.Hafta * I.ARA SINAV
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*Vücut Mekaniği ve Hareket Gereksiniminin Karşılanması
8.Hafta *Solunum Sistemi Uygulamaları
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*Solunum Sistemi Uygulamaları
9.Hafta *Sindirim Sistemi Uygulamaları Boşaltım Sistemi Uygulamaları
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*Sindirim Sistemi Uygulamaları Boşaltım Sistemi Uygulamaları
10.Hafta *Üriner Sistem Uygulamaları
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*Üriner Sistem Uygulamaları
11.Hafta *İlaç Uygulamaları
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*İlaç Uygulamaları
12.Hafta *İlaç Uygulamaları
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*İlaç Uygulamaları
13.Hafta * Yara Bakımı Sıcak-Soğuk Uygulamalar
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*Yara Bakımı
14.Hafta *Ağrı Uyku ve Dinlenme
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*Sıcak-Soğuk Uygulamalar
15.Hafta *Ölüm ve Ölümü Yaklaşan Hastanın Bakımı
*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları I Kliniği İç Hastalıkları II Kliniği Nöroloji Kliniği Kardiyoloji Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji I Kliniği Ortopedi ve Travmatoloji II Kliniği Gastroenteroloji Kliniği Üroloji Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Nefroloji Kliniği
*II. ARA SINAV(LABORATUVAR SINAVI)

 • 1 <span style='color:blue'>Vize</span> : 25,000
 • 2 <span style='color:blue'>Vize</span> 2 : 15,000
 • 4 <span style='color:blue'>Final</span> : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 1,00 2,00
Ödev 15 2,00 30,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Uygulama / Pratik 15 8,00 120,00
Laboratuvar 15 4,00 60,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 2 8,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Bütünleme 1 2,00 2,00
Toplam : 349,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 12
AKTS : 12,00