Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BCE513 DİZAYN VE OPTİMİZASYON 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Optimizasyon kavramı, matematiksel altypısı, mühendislikteki yeri ve uygulamaları konularında öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artırılması. Çeşitli optimizasyon yöntemlerini kendi problemlerine uygulama yeteneklerinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği : Optimizasyona Giriş, Matematiksel Altyapı, Regresyon ve Deney Dataları, Optimizasyon yöntemleri, Matlab ve Mathematica Programlarının optimizasyon uygulamaları, Mühendislik uygulamaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Engineering Optimization Fourth Edition Singiresu S. Rao 2009 John Wiley & Sons
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1)Dersle ilgili Sınıf dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.)<br />2)Haftalık Düzenli Teorik Dersler<br />3)Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb)<br />4)Uygulama olarak yapılacak olan problem çözümleri<br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Levent Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Optimizasyon yöntemlerinin kullanılma stratejilerini öğrenir
  • 2 Mühendislik açısından optimizasyonun kullanım alanlarını bilip seçebilir
  • 3 Analitik olarak çözemediği problemlere sayısal olarak bir yaklaşım getirirken bu yöntemlerin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olur
  • 4 Matlab ve MAthematica programlarının optimizasyon uygulamaları hakkında bilgi sahibi olup problem çözebilir
  • 5 Deterministik Optimizasyon Yöntemlerinin öğrenilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Optimizasyona Giriş
2.Hafta *Optimizasyona Giriş
3.Hafta *Deterministik Optimizasyon Yöntemleri/
4.Hafta *Deterministik Optimizasyon Yöntemleri
5.Hafta *Deterministik Optimizasyon Yöntemleri/
6.Hafta *Stokastik Optimizasyon Yöntemleri/
7.Hafta *Stokastik Optimizasyon Yöntemleri
8.Hafta *Stokastik Optimizasyon Yöntemleri
9.Hafta *Stokastik Optimizasyon Yöntemleri
10.Hafta *Modern Optimizasyon Yöntemleri/
11.Hafta *Modern Optimizasyon Yöntemleri
12.Hafta *Modern Optimizasyon Yöntemleri/
13.Hafta *Matlab Optimization Toolbox ile Optimizasyon Problemi tanım ve çözümleri/
14.Hafta *Mühendislik Uygulamaları/

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Vize 2 : 20,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Proje : 10,000
  • 5 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Ödev 5 5,00 25,00
Proje 3 15,00 45,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 8 1,00 8,00
Ara Sınav Hazırlık 2 15,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00