Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DENT509 İMPLANTOLOJİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciye, dental implantların genel özelliklerini, kullanım alanlarını, basit diş eksikliklerine yönelik olarak implant cerrahisini planlama, gerçekleştirme ve protetik üst yapı ile tamamlama bilgisini öğretmek.
Dersin İçeriği : Dental İmplant Endikasyonları, Osseointegrasyonun Biyolojik Temeli, Anatomik Yapılar ve Önemi, İmplant Yerleştirilmesinde Cerrahi Teknikler, Komplikasyonlar, İleri İmplant Cerrahisi Teknikleri, Erken ve Geç Dönem İmplant Kaybı Nedenleri, Peri-implant Mukositis ve Peri-İmplantitisin nedenleri, Klinik ve Radyografik Özellikleri, Tedavisi, implant kaybına neden olan Risk Faktörleri, İmplantların Değerlendirme Kriterleri, İmplantlar İçin Destekleyici Tedavi Basamakları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Carl E. Misch (2008). Contemporary Implant Dentistry Third Edition. Clinical Periodontology and Implant Dentistry Lindhe J, Karring T, Lang NP. Eds, Fourth Edition, Blackwell Munksgaard, Oxford, UK Misch CE. Dental implant prosthetics, Mosby, 2004
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrencinin implant planlama ve cerrahi aşamaları hakkında teorik olarak bilgilendirilmesi
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ender Akan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Öğrenci, dental implantların tarihsel gelişimini, özelliklerini öğrenmelidir
  • 2 Öğrenci, dental implantların yapısal özelliklerini ve titanyumun yüzey özelliklerini öğrenmelidir
  • 3 Öğrenci, dental implantların yerleştirilmesini takiben titanyum - kemik temasıyla oluşacak histolojik olayları öğrenmelidir
  • 4 Öğrenci, dental implantların yerleştirileceği kemiğin sınıflandırmasını ve kemik iyileşmesinin aşamalarını öğrenmelidir.
  • 5 Öğrenci, alt ve üst çenede implant uygulaması için önemli olan anatomik oluşumları ve radyolojik incelemesini yapmayı öğrenmelidir
  • 6 Öğrenci, implant bölgesinin hazırlığı için yapacağı cerrahi işlemleri ve implant yuvası preparasyonunu öğrenmelidir.
  • 7 Öğrenci, implant bölgesindeki vertikal kemik yüksekliğini ölçme yöntemlerini öğrenmelidir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dental implantların özellikleri
*Dental implantların özellikleri
*-
*-
*-
*.
2.Hafta *Dental implantların gelişimi
*Dental implantların gelişimi
*-
*-
*-
*.
3.Hafta *Dental implantların çeşitleri
*Dental implantların çeşitleri
*-
*-
*-
*.
4.Hafta *Dental implantların yerleştirileceği kemiğin sınıflandırması
*Dental implantların yerleştirileceği kemiğin sınıflandırması
*-
*-
*-
*.
5.Hafta *Dental implantların parçaları ve yapısal özellikleri
*Dental implantların parçaları ve yapısal özellikleri
*-
*-
*-
*.
6.Hafta *Kemik iyileşmesinin aşamaları
*Kemik iyileşmesinin aşamaları
*-
*-
*-
*.
7.Hafta *Titanyum - kemik temasından sonra oluşacak histolojik olaylar
*Titanyum - kemik temasından sonra oluşacak histolojik olaylar
*-
*-
*-
*.
8.Hafta *İmplant yerleştirilmesi sırasında dikkat edilecek anatomik sınırlamalar
*İmplant yerleştirilmesi sırasında dikkat edilecek anatomik sınırlamalar
*-
*-
*-
*.
9.Hafta *Tek aşamalı ve çift aşamalı implant ameliyatının farkları ve endikasyonları
*Tek aşamalı ve çift aşamalı implant ameliyatının farkları ve endikasyonları
*-
*-
*-
*.
10.Hafta *İmplant yerleştirilmesi esnasında meydana gelebilecek komplikasyonlar
*İmplant yerleştirilmesi esnasında meydana gelebilecek komplikasyonlar
*-
*-
*-
*.
11.Hafta *Operasyon sonrası implanta bağlı olmayan komplikasyonlar ve periimplantitis
*Operasyon sonrası implanta bağlı olmayan komplikasyonlar ve periimplantitis
*-
*-
*-
*.
12.Hafta *Dental implantların yumuşak doku desteği
*Dental implantların yumuşak doku desteği
*-
*-
*-
*.
13.Hafta *Peri-implant mukositis, peri-implantitis
*Peri-implant mukositis, peri-implantitis
*-
*-
*-
*.
14.Hafta *İmplant hastalarının idamesi
*İmplant hastalarının idamesi
*-
*-
*-
*.
15.Hafta *Arasınav
*Arasınav
*-
*-
*-
*.
16.Hafta *-
*-
*-
*.
17.Hafta *-
*-
*-
*.
18.Hafta *-
*-
*-
*.
19.Hafta *-
*-
*-
*.
20.Hafta *-
*-
*-
*.
21.Hafta *-
*-
*-
*.
22.Hafta *-
*-
*-
*.
23.Hafta *-
*-
*-
*.
24.Hafta *-
*-
*-
*.
25.Hafta *-
*-
*-
*.
26.Hafta *-
*-
*-
*.
27.Hafta *-
*-
*-
*.
28.Hafta *-
*-
*-
*.
29.Hafta *-
*-
*-
*.
30.Hafta *-
*-
*-
*.
31.Hafta *-
*-
*-
*.
32.Hafta *-
*-
*-
*.
33.Hafta *-
*-
*-
*.
34.Hafta *-
*-
*-
*.
35.Hafta *-
*-
*-
*.
36.Hafta *-
*-
*-
*.

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 20 2,00 40,00
Final 5 1,00 5,00
Toplam : 45,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00