Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIB500.1 TEZ ÇALIŞMASI 0,00 1,00 0,00 1,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin belirli bir bilimsel alanda/konuda bilgi ve deneyimini artırmasını, özgün, bağımsız, bilime katkı sağlayacak bir doktora tez çalışması planlamasını, tez çalışmasını sonuçlandırmasını sağlamak.
Dersin İçeriği : Tez konusu ile ilgili çalışmalar, sunum ve genel değerlendirme.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İbn Kesir, el-Bidaye ve en-nihaye Yakut al-Hamavi, Mu'cemu'l-Buldan; İbn Ebî Ya'lâ, Tabakâtü'l-Hanâbile; Kureşî, el-Cevâhiru'l-mudiyya fi tabakâti'l-Hanafiyye; Tâceddin es-Sübkî, Tabakâtü'ş-Şâfi'iyye el-Kübrâ;
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum, karşılıklı diyalog, soru-cevap, münazara ve sorgulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 İslam hukukunun klasik kaynaklarını tanır.
  • 2 İslam hukukunun kaynaklarını kategorize eder.
  • 3 İslam hukukunun klasik kaynaklarından yararlanma metodlarını tanır.
  • 4 İslam hukukunun klasik kaynaklarını inceleyerek rapor hazırlar.
  • 5 İslam hukukunun klasik kaynaklarının içeriğini özetler ve çalışmasını şekillendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Belirlenen konu ile ilgili literatür tespiti I
2.Hafta *Belirlenen konu ile ilgili literatür tespiti II
3.Hafta *Kaynakların derlenmesi I
4.Hafta *Kaynakların derlenmesi II
5.Hafta *Tezin içeriğine uygun olarak bilgilerin fişlenmesi I
6.Hafta *Tezin içeriğine uygun olarak bilgilerin fişlenmesi II
7.Hafta *Tezin içeriğine uygun olarak bilgilerin fişlenmesi III
8.Hafta *Tez yazımına başlanması
9.Hafta *Tez yazımının sürdürülmesi I
10.Hafta *Tez yazımının sürdürülmesi II
11.Hafta *Tez yazımının sürdürülmesi III
12.Hafta *Danışmanla görüşme ve değerlendirme
13.Hafta *Danışmanla görüşme ve değerlendirme
14.Hafta *Tezin rapor haline getirilmesi ve sunumu

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Uygulama / Pratik 14 15,00 210,00
Seminer 14 15,00 210,00
Rapor 14 22,00 308,00
Toplam : 728,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00