Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM205 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilerin sağlık-hastalık ve toplum bağlantısını kavramalarını ve sağlık-hastalıkla ilgili olgulara sosyal bir pencereden bakmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Sosyolojinin konusu, çalışma alanları, dalları ve sosyolojik bakış açısı, Sosyolojinin sağlık sosyolojisi ile ilgili temel kavramları, Hastalığın tarihçesi,, Hastalık-toplum bağlantısı, Hekim-Ebe-hemşire /Hasta Etkileşimi ve Rol modelleri, Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler, Toplumsal cinsiyet-şiddet- sağlık bağlantısı ve tıp personelinin rolü.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Cevizci, A. (2000) İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa yay., Nazlı, A. Hastalık ve Hasta Bedenin Sosyal İnşası:Meme Kanseri Örneği, Güven ktb. 2008, İzmir., Türkiye’nin Sağlık Sistemi, Sezgin Kızılçelik, Saray Ktb., 1996, Sağlık Sosyolojisi, Z. Cirhinlioğlu, Nobel yay.2001., Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, HÜKSAM yay.2003, Türkdoğan,O.Toplumsal Yapı ve Sağlık-Hastalık Sistemi, Kültür-Sanat yay.,2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, olgu tartışmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Dr. Tahir Enes Gedik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Sağlık sosyolojisi alanında temel bilgilere sahip olmak
  • 2 Sağlık-hastalık ve toplum bağlantısını kavramak
  • 3 Sağlık-hastalık ve toplum bağlantısı ile kuramsal perspektif bilgisini birleştirmek
  • 4 Kuramsal bilgi dağarcığını geliştirme
  • 5 Hastalık kavramının sosyolojik bağlamını kavramak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
2.Hafta *Tıp, hastalık ve toplum ilişkisi
3.Hafta *Konu, çalışma alanları, alt alanları ve sosyolojik bakış açısı
4.Hafta *Sağlık sosyolojisinin ortaya çıkışını etkileyen faktörler
5.Hafta *Sağlık sosyolojisi ile ilgili sosyolojik kavramlar
6.Hafta *Sağlık sosyolojisiyle ilgili temel kavramlar
7.Hafta *Hastalığın tarihi
8.Hafta *Yarıyıl sınavı
9.Hafta *Toplum-hastalık ilişkisi, hasta oluş sürecinin sosyal yapısı ile ilgili temel varsayımlar.
10.Hafta *Hastalığın gizil işlevleri
11.Hafta *Hemşire/doktor - hasta ilişkileri
12.Hafta *Hasta, doktor/hemşire hak ve sorumlulukları
13.Hafta *hastalık ve sağlığı belirleyen sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler
14.Hafta *Toplumsal cinsiyet-şiddet ilişkisi ve sağlık çalışanlarının rolleri hakkında

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00