Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-FTR.01 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Fiziksel aktivite ve egzersizin sağlığı koruyucu ve geliştirici rolünün kavranması.
Dersin İçeriği : Fiziksel aktivite ve egzersizin sağlığı koruyucu ve geliştirici rolü, sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk kapasitesinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Heyward VH. Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription. 3rd ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 1997.<br />2. World Health Organization. Pacific physical activity guidelines for adults: framework for accelerating the communication of physical activity guidelines. World Health Organization, Western Pacific Region;2008.<br />3. Pescatello Linda S. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Presctiption, Philedelphia, 9th edition 2014<br /><br />4. Kohl HW, Murray T. Foundations of Physical Activity and Public Health.1th edition. United States: Human Kinetics, 2012. <br />5. Woolf SH, Jonas S, Kaplan-Liss E. Health Promotion and Disease Prevention in Clinical Practice. 2nd edition. United States: Lippincott Williams & Wilkins, 2008.<br />6. Bouchard C, Blair SN, Haskell W. Physical Activity and Health. 2nd edition.United States: Human Kinetics, 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, tartışma teknikleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım

  • 1 İnaktivitenin zararlarını tanımlar
  • 2 Fiziksel aktivite, egzersiz ve sporun farklarını tanımlar
  • 3 Fiziksel aktivite ve egzersizin önleyici rolünü açıklar
  • 4 Fiziksel aktivitenin arttırılmasında kişisel ve toplumsal farkındalığın sağlanmasına katkıda bulunur
  • 5 Egzersizin vücut sistemleri üzerindeki etkisini öğrenir
  • 6 Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk komponentlerini değerlendirmeyi öğrenir
  • 7 Sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite programının temelini öğrenir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği ve tanımlanması
2.Hafta *Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor
3.Hafta *Fiziksel İnaktivite ve Sağlıkla İlişkisi
4.Hafta *Fiziksel Aktivite Tipleri
5.Hafta *Fiziksel Uygunluk Komponentleri
6.Hafta *Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluğun Değerlendirmesi
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Sağlık ve Fiziksel Uygunluk için Egzersiz Programları
9.Hafta *Kronik hastalıklar ve egzersiz
10.Hafta *Kilo yönetimi
11.Hafta *Stres yönetimi
12.Hafta *Egzersizde devamlılık ve davranış değişikliği
13.Hafta *Toplum sağlığının korunmasında Fiziksel Aktivite Promosyonu
14.Hafta *Olgu örnekleri, ekip çalışması

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00