Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-HEM.07 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplumsal cinsiyet alanındaki temel kavramları incelemek, tartışmak ve bu konuda farkındalığı arttırmak, Toplumsal cinsiyetle ilgili kurumsal yaklaşımları incelemek ve toplumsal cinsiyetin temellerini ortaya koymak
Dersin İçeriği : Bu ders toplumsal cinsiyet çalışmalarının temel tartışmalarını ortaya koymakta ve cinsiyet, toplumsal cinsiyet, erkeklik, kadınlık, eşitlik kavramlarını, aile modellerini, geleneksel ve toplumsal rolleri içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Helgeson, V. S. (2012). The psychology of gender (4. baskı). Boston: Pearson. <br />2.Matlin, M. W. (2012). The psychology of women (7. baskı). Stamford: Cengage Learning.<br />3.Şirin A, Kavlak O. (2008). Kadın Sağlığı. Birinci Basım, İstanbul: Bedray Yayıncılık.<br />4.Taşkın L. (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık.<br />5.T.C. Sağlık Bakanlığı Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Müfredat Programı Dökümanı.<br />6.Bozok M. (2011). Soru ve Cevaplarla Erkeklikler. İstanbul: Altan Basım.<br />7.Durudoğan H, Gökşen F, Oder BE, Yükseker D (2010). Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.<br />8.T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015 Ankara 2012.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma ve sunum, örnek olgu gösterme, beyin fırtınası, soru cevap ve grup çalışmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nuray Egelioğlu Cetişli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Teorik

 • 1 Toplumsal cinsiyet temel kavramını tanımlayabilecek
 • 2 Türkiye’de ve Dünya’da cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin gelişme ve süreçleri açıklayabilecek
 • 3 Toplumsal cinsiyetle ilgili araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilecek
 • 4 Toplumsal cinsiyetin yapılandırıldığı mekanizmaları öğrenebilecek
 • 5 Cinsiyet farklılıklarını açıklamaya çalışan bilişsel yetenekler ve sosyal davranışları öğrenebilecek
 • 6 Toplumsal cinsiyetin sosyal yaşamda bireyin kendisi ve ilişkileri üzerine olan sonuçlarını öğrenebilecek
 • 7 Toplumlardaki cinsiyetler arası geleneksel ve aile rollerini toplumsal cinsiyet bakış açısıyla inceleyebilcek
 • 8 Toplumsal cinsiyetin sosyal yaşamda bireyin kendisi ve ilişkileri üzerine olan sonuçlarını öğrenebilecek
 • 9 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini farklı toplumsal kurumlar ve alanlara ilişkilendirerek tartışabilecek
 • 10 Şiddetin toplumsal cinsiyetini sorguluyabilecek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse giriş
2.Hafta *Cinsiyet eşitliği kavramı
3.Hafta *Türkiye’de ve Dünya’da Cinsiyet Eşitliği
4.Hafta *Aile Modelleri, Geleneksel ve Toplumsal Roller ve Toplumsal Cinsiyet
5.Hafta *Kadının Tarihi ve Toplumsal Cinsiyet
6.Hafta *Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları ve Benzerlikleri: Bilişsel Yetenekler ve Sosyal Davranışlar
7.Hafta *Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim
8.Hafta *Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Grup Çalışması
11.Hafta *Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma Yaşamı
12.Hafta *Popüler Kültürde ve Toplumsal İletişimde Cinsiyetçilik
13.Hafta *Toplumsal Cinsiyet, Hukuk ve Şiddet
14.Hafta *Toplumsal Cinsiyet ve Din
15.Hafta *Genel Değerlendirme

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 66,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00