Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE316 MİKROİŞLEMCİLER 2,00 2,00 0,00 3,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı mikrobilgisayar tabanlı dijital sistemlerini oluşturan donanım ve yazılımların tasarımını öğrenmektir. Assembly programlama dilini öğrenmek. Mikrobilgisayara bağlanan çevresel aygıtların arayüz yazılımına hakim olmak.
Dersin İçeriği : Mikrobilgisayar sistemlerini oluşturan donanım ve yazılımlara giriş. Mikrobilgisayarların temel çalışma prensipleri, hafıza ve I/O aygıtlar Seri ve paralel iletişim
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Reese, Robert B., J. W. Bruce, and Bryan A. Jones. "Microcontrollers: From Assembly Language to C Using the PIC24 Family, Charles River Media." Inc., Rockland, MA (2008).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : İnteraktif öğrenme, göreve dayalı öğrenim Ders anlatımı Soru çözme oturumu Pratik deneyler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Microprocessor related course materials should be included.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kılıç
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüzyüze

  • 1 Mikroişlemcilerin temel çalışma prensiplerini anlamak
  • 2 Hafıza ve I/O cihazları anlamak, bağlantılar
  • 3 Assembly dili programlamasına giriş
  • 4 Donanım ve yazılım tasarımının birleştirilmesini anlamak
  • 5 Seri ve paralel iletişimi anlamak
  • 6 Mikrokontrolörlerin temel çalışma prensiplerini anlamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse genel bakış, Bilgisayar Organizasyonu ve Mikroişlemcilere Giriş
2.Hafta *Hafıza Temelleri ve Hafıza Sistem Tasarımı (1/2)
3.Hafta *Hafıza Temelleri ve Hafıza Sistem Tasarımı (2/2)
4.Hafta *Mikroişlemci mimarisine ve çalışmasına giriş (1/2)
5.Hafta *Mikroişlemci mimarisine ve çalışmasına giriş (2/2)
6.Hafta *Intel 80x86 Mimarisine Giriş (1/2)
7.Hafta *Intel 80x86 Mimarisine Giriş (2/2)
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Assembly Dili Programlama Temelleri
10.Hafta *Adresleme modları
11.Hafta *Temel komutlar
12.Hafta *Dallanma ve Çevrim
13.Hafta *Alt programlar (1/2)
14.Hafta *Alt programlar (2/2)

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Ev Ödevi : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 3,00 6,00
Ödev 10 3,00 30,00
Kısa Sınav 10 1,00 10,00
Final 1 10,00 10,00
Ara Sınav Hazırlık 2 15,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Teorik Ders Anlatım 15 3,00 45,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Toplam : 196,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00