Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE200 ELEKTRONİK I 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Atomun yapısı hakkında genel bilgi, atomun parçacıklarının hareketleri ve bu hareketlerin elektriksel iletime katkısının açıklanması,Yarıiletken malzemeler, katkılanmış yarıiletkenler,PN jonksiyonları, BJT transistorler, MOS transistorler, JFET´lerin çalışma prensiplerinin açıklanması, transistör devrelerinin DC analizi
Dersin İçeriği : Atomun yapısı, Enerji bantları, Elektron emisyon tipleri, Elektron hareketleri ve elektronik devre elemanları, Metallerde ve Yarı İletkenlerde İletim, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Bipolar tranzistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendirici olarak kullanılması ve eşdeğer devreleri, Jonksiyonlu alan etkili tranzistörler, MOS transitörler, Güç elektroniği elemanları, Tranzistörlerde ısıl kararlılık
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Analog Fundamentals: A Systems Approach, Thomas L. Floyd,David M. Buchla ISBN-10: 0132933942 • ISBN-13: 9780132933940 Pearson, Published 17 Sep 2012
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Alıştırma ve Uygulama, 4: Gösteri, 5: Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Her türlü Türkçe elektronik akademik kitapların da incelenmesi ders için faydalı olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdal Özbek
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Cem Baytöre
Dersin Verilişi : Yüz yüze eğitim

  • 1 Atomun yapısını ve taneciklerinin hareketini bilir
  • 2 Saf yarıiletkenin elektriksel karakteristiklerini bilir ve katkılanmış yarıiletkenleri ayırt eder
  • 3 PN jonksiyonunun çalışma mekanizmasını bilir
  • 4 Yarıiletken Diyot, kapasite diyodu, zener diyot, LED gibi elektronik malzemelerin çalışmasını bilir, bunları birbirinden ayırt eder, öz eğrilerini çizebilir.
  • 5 BJT tranzistörlerin çalışmasını bilir, bunları tanır, öz eğrilerini çizebilir.
  • 6 MOSFET ve JFET´lerin çalışmasını bilir, bunları birbirinden ayırt eder, öz eğrilerini çizebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Lineer elektronik devre elemanlarının tanımlanması, Yarıiletken malzemelere giriş, katkılanmış yarıiletken malzemeler, PN jonksiyonlarına giriş
2.Hafta * PN jonksiyon, ideal diyot kavramı, diyotların uygulamaları
3.Hafta *Diyotların fiziksel çalışma prensipleri, elektron ve boşluk hareket mekanizmaları, diyotların pozitif ve negatif kutuplanmaları, diyot terminalleri arasındaki potansiyel
4.Hafta *Diyot devrelerinin DC analizi, yaklaşık diyot devreleri çözümleri, sabit voltaj düşümü modeli, parçalı lineer model, küçük sinyal diyot modeli, yüksek frekans diyot modeli
5.Hafta *Zener diyotlar, zener diyot uygulamaları ve devre analizleri
6.Hafta *Diyot doğrultucu devreleri, yarım dalga doğrultucu, tam dalga doğrultucu, köprü doğrultucu, tepe doğrultucu
7.Hafta *Ara Sınav I
8.Hafta *Sınırlandırıcı ve voltaj tutucu DC seviye değiştirici diyot devreleri, voltajı iki katına çıkaran devreler, özel diyot tipleri
9.Hafta *Bipolar jonksiyon transistörler, BJT fiziksel yapısı, çalışma modları, NPN transistörler, PNP transistörler
10.Hafta *BJT devrelerinin DC analzi, düşük frekanslı, küçük sinyal AC eşdeğer devre modeli, temel yükseltici devresi
11.Hafta *MOSFET transistörler, MOSFET transistor fiziksel yapısı, çalışma modları, N Kanal MOSFET transistörler, P Kanal MOSFET transistörler
12.Hafta *MOSFET devrelerinin DC analzi, düşük frekanslı, küçük sinyal AC eşdeğer devre modeli, temel yükseltici devresi
13.Hafta *BJT tabanlı akım aynaları devreleri ve örnek devre modelleri
14.Hafta *Kısa sınav ve sorularının çözümü

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Kısa Sınav : 30,000
  • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Kısa Sınav 5 2,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Quiz Hazırlık 5 2,00 10,00
Teorik Ders Anlatım 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00