Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE203 DEVRE TEORİSİ 1 3,00 2,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ortak devre sorunlarına elektrik devre analizi teknikleri ve ilkelerinin uygulanması yoluyla devre teorisini anlamak ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek.
Dersin İçeriği : Devre elemanları: Yük, akım, gerilim, güç ve enerji. Dirençli devreler: Kirchhoff kanunları, temel devre analizi. Dirençli devrelere ait temel analiz yöntemleri: Düğüm gerilimleri yöntemi, çevre akımları yöntemi. İşlemsel Yükselteçler: İdeal op-amp, tersleyen ve terslemeyen yükselteçler. Birinci derece RC ve RL devreleri: Tabii ve zorlanmış çözümler. Sinusoidal Sürekli Hal analizi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Electric Circuits (10th Edition) by James W. Nilsson, Susan Riedel, Pearson-Prentice Hall. Introduction to Electric Circuits, 7th E., R.C. Dorf and J.A. Svoboda, Wiley.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınıfta sunum, laboratuvar çalışması, ödevler.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Other Electrical Circuits related course materials should be included
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Şengör
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Cem Baytöre
Dersin Verilişi : Yüz yüze.

  • 1 Elektrik devrelerindeki temel kavramların öğrenilmesi becerisi.
  • 2 Elektrik elemanlarını modelleyebilme becerisi.
  • 3 Elektrik devrelerini analiz edebilme becerisi.
  • 4 Elektrik devrelerinin zaman ortamı analizini yapabilme becerisi.
  • 5 İşlemsel yükselteçleri kullanabilme becerisi.
  • 6 Bilgisayar benzetim araçlarını kullanabilme becerisi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Devre değişkenleri
* DC Kaynakları ve Ölçüm
2.Hafta *Devre elemanları
*Direnç Renk Kodları ve Ohm Kanunu
3.Hafta *Basit direnç devreleri
*Seri DC Devreler
4.Hafta *Devre analizi teknikleri
*Paralel DC Devreler
5.Hafta *Devre analizi teknikleri
*Seri ve Paralel DC Devreler
6.Hafta *İşlemsel yükselteç
*Basamak ve Köprü tipi DC Devreler
7.Hafta *İşlemsel yükselteç
*Potansiyometreler ve Reostalar
8.Hafta *İndüktans, kapasitans, ve ortak indüktans
*Süperpozisyon Teoremi
9.Hafta *İndüktans, kapasitans, ve ortak indüktans
*Thevenin Teoremi
10.Hafta *Birinci dereceden RL ve RC devrelerinin tepkisi
*Maksimum Güç Aktarımı Teoremi
11.Hafta *Birinci dereceden RL ve RC devrelerinin tepkisi
*Çevre Akımları Analiz Yöntemi
12.Hafta *Birinci dereceden RL ve RC devrelerinin tepkisi
*RLC devrelerinin doğal ve basamak tepkisi
*Düğüm Gerilimleri Analiz Yöntemi
13.Hafta *RLC devrelerinin doğal ve basamak tepkisi
*Op-Amp Devreleri
14.Hafta *RLC devrelerinin doğal ve basamak tepkisi
*Kondansatörler ve Bobinler

  • 1 Vize : 20,000
  • 4 Final : 40,000
  • 7 Laboratuvar : 20,000
  • 8 Kısa Sınav : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Laboratuvar 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 60,00 60,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Quiz Hazırlık 5 2,00 10,00
Toplam : 184,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00