Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE201 ELEKTROMANYETİK TEORİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Farklı koordinat sistemlerinde çoklu değişkenli vektor hesaplamalarının temel teorilerinin anlaşılması, Statik elektrik ve manyetik alanların temellerinin öğrenilmesi, elektromanyetizma ile pasif elektronik devre elemanları arasındaki temel bağlantının öğrenilmesi, Statik manyetik alanların temellerinin anlaşılması, farklı iletken geometrilerinden akan akımların birbirleri üzerinde oluşturduğu manyetik kuvvetin nasıl hesaplanacağının anlaşılması
Dersin İçeriği : Statik elektrik ve manyetik alanların temel kanunları ve kavramları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. D. Cheng, Field and Wave Electromagnetics 2E, Pearson, ISBN 9780201128192<br /><br /> 2. Aziz Inan, Umran, S. Inan, Ryan Said, "Mühendislik Elektromanyetiği ve Dalgalar, Global Edition, 2/E", Pearson, ISBN-13: 9780273793236
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Elektromanyetik kavramının her konusuna ait gerekli kuramsal bilginin oluşturmak ve her işlenen konudan derlenen kuramsal bilginin elektromanyetik problemlerin çözümünde nasıl uygulanacağını göstermek
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Her türlü Türkçe elektromanyetik teori akademik kitaplarının da incelenmesi ders için faydalı olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Merih Palandöken
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Cem Baytöre
Dersin Verilişi : Yüz yüze eğitim

  • 1 Çoklu değişkenli vektör hesaplamalarının temel kuramlarını farklı koordinat sistemlerinde anlamak ve göstermek
  • 2 Standart düzeneklerde statik elektrik alanların davranışlarını anlamak için vektör hesaplamalarını uygulamak
  • 3 Standart düzeneklerde statik manyetik alanların davranışlarını anlamak için vektör hesaplamalarını uygulamak
  • 4 Farklı geometrilerdeki iletkenleri ve bunlara ait olan yük dağılımlarının ve akımları analiz etmek ve kapasitörlerin ve bobinlerin terminal davranışlarını belirlemek
  • 5 Zamana göre değişen alanları ve Maxwell denklemlerini tanımlamak ve analiz etmek
  • 6 Sözlü ve yazılı olarak elektromanyetik alan kavramlarını ifade edebilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Elektomanyetik teori dersine ait genel bilgiler, elektromanyetik kavramının temel kanunları, vektörel ve skalar alanlar
2.Hafta *Kartezyen, silindirik ve küresel koordinat sistemlerinde vektörel gösterimler, vektörel ve skalar çarpım kavramları, metrik katsayılar
3.Hafta *Skalar alanlar için gradyan, vektörel alanlar için diverjans ve rotasyon kavramları
4.Hafta *Coloumb yasası ve farklı yük dağılımları için elektrik alan hesaplaması
5.Hafta *Elektrik alan hesabı için Gauss yasası ve örnek uygulamaları
6.Hafta *Elektrik potensiyel tanımı, farklı yük dağılımları için elektrik potensiyel hesaplamaları
7.Hafta *Ara sınav I
8.Hafta *Elektrostatik sınır şartları ve kapasitans hesaplamaları
9.Hafta *Elektrostatik enerji tanımı ve farklı şekildeki yük dağılımlarının çeşitli düzenekleri için ilgili hesaplamaları
10.Hafta *Düzlemsel ve küresel yüzeyler için görüntü metodu kullanarak elektrik alan hesaplaması
11.Hafta *Dogru akım devreleri ve manyetik kuvvet hesaplamaları
12.Hafta *Biot-Savart yasası ve farklı akım dağılımları için manyetik alan hesaplamaları
13.Hafta *Ampere yasası kavramı, ilgili örnek manyetik alan hesaplamaları ve magnetostatik sınır şartları
14.Hafta *Kısa Sınav ve sorunlarının çözümü

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 50,000
  • 3 Ev Ödevi : 10,000
  • 4 Kısa Sınav : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 20,00 20,00
Kısa Sınav 1 20,00 20,00
Final 1 40,00 40,00
Ev Ödevi 10 10,00 100,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00