Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM107.1 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, hemşireliğe, temel insan gereksinimlerine, sağlık ve hastalığa ilişkin kavramları, ilkeleri incelemektir.
Dersin İçeriği : 1. Hemşirelikte Temel Kavramlar 2. Hemşireliğin Tarihsel Süreci 3. Hemşireliğin Gelişmesi, Rol ve Sorumlulukları, Meslekleşme 4. İnsan ve Temel İnsan Gereksinimleri 5. Hemşirelik ve Etik 6. Yaşam Süreci 7. Çevre Kavramı 8. Sağlık ve Hastalık 9. Sağlık Bakım Sistemleri ve Bütüncül Yaklaşım 10. Hemşirelik Bakımı ve Bakım Modelleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Geralyn Ochs (2009). Study Guide and Skills Performance Checklists for Fundamentals of Nursing. 2. Ulusoy MF, Görgülü S (1996). Hemşirelik Esasları, Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler. 3. Selva Erhan Şentürk (1990). Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi. 4. Fry SF, Çev: Bağ B (2000). Hemşirelik Uygulamalarında Etik, ICN yayınları. Bakanlar matbaacılık. Aktif Yayınevi, İstanbul. 5. Fatma Öz (2004). Sağlık Alanında Temel Kavramlar. 6. Woodham-Smith C. (2006). Florence Nightingale, Alter Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, Kaynak Tarama, Soru-Cevap, Tartışma, Rol-Play
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ceylan
Arş. Gör. Dr. Ayşe Akbıyık
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireyi ve toplumu bütüncül bir anlayışla değerlendirmenin önemini kavrayabilmesi.
  • 2 Hemşireliğin temel felsefesini ve sağlık bakım sistemi içindeki yerini kavrayabilmesi.
  • 3 Hemşirelik mesleğinin toplumdaki yerini, diğer mesleklerle olan ilişkilerini, görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayabilmesi.
  • 4 Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlayabilmesi.
  • 5 Bakım verdiği bireylerin sağlığının korunması için gerekli temel bireysel sağlık kurallarını uygulayabilmesi.
  • 6 Hemşirelik bakım modellerini kavrayabilmesi.
  • 7 Hemşirelik bakım modelleri ışığında bireye gerekli bakımı verebilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Profesyonel hemşireliğin tarihsel gelişimi
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
2.Hafta *Hemşireliğin Temel Kavramları Hemşirelerin Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları Hemşirelik Rolleri ve İşlevleri
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
3.Hafta *Profesyonel hemşireliğin gelişimi
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
4.Hafta *Hemşirelik ve hemşirelikte etik değerler
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
5.Hafta *Hemşirelikte etik, etik değerler (vaka çalışması)
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
6.Hafta *Temel insan gereksinimleri
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
7.Hafta *İnsan ve çevre kavramı
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
8.Hafta *Sağlık ve hastalık
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
9.Hafta *ara sınav
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
10.Hafta *Sağlık bakım sistemleri ve holistik yaklaşım
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
11.Hafta *Sağlık bakım sistemleri ve holistik yaklaşım
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
12.Hafta *Hemşirelik bakımı ve bakım modelleri
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
13.Hafta *Hemşirelik bakımı ve bakım modelleri Nightingale Model, Hendersen Model ve Orem Modeli
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap
14.Hafta *Hemşirelik Bakımı ve bakım modelleri Roper, Tierney ve Gordon Modeli
*-
*-
*-
*Okuma, Kaynak Tarama, Tartışma, Soru-Cevap

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Toplam : 71,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00