Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DENT502 AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ KLİNİK UYGULAMA II 0,00 2,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Hasta ve diş kayıtlarının tutulmasını, radyografik ve klinik muayeneyi, teşhis-tedavi planlamayı öğretmek.
Dersin İçeriği : Kliniğe başvuran hastalardan dental ve medikal anamnez alma, ve klinik ve radyolojik muayene ile tedavi planlama aşamaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Harorlı E, Akgül M, Dağistan S. Diş Hekimliği Radyolojisi. Atatürk Üniversitesi Yayınları. Erzurum, 2006.<br />2.White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology. Principles and Interpretation. 6th ed. , Mosby, 2005.<br />3. Oral Diagnoz, Prof. Dr. Şükrü Şirin, Doç. Dr. İlknur Özcan, İ. Ü. Basımevi, 1997.<br />4. Prof.Dr. İlknur Özcan. Sistemik Yaklaşımla Oral Diagnoz, Nobel Tıp Kitabevi, 2007.<br />5. Dr. Murat Tokgöz. Diş Hekimliğinde Sistemik Hastalıklar. Nobel Tıp Kitabevleri. 1998. <br />6.Scully C, Cawson RA. Medical Problems in Dentistry. 5 th ed. , Elsevier Churchill Livingstone, 2005.<br />7. Regezi JA, Scubba JJ, Jordon RCK. Oral Pathology:Clinical Pathologic Correlations. 4th ed. Saunders. 2002<br />8.Birnbaum W, Dunne SM. Oral Diagnosis: The Clinician?s Guide. 2nd ed, Edinburgh, Elsevier Science Ltd, 2002.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Pratik uygulamalarda klinik işleyişine uyulması zorunludur
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Esin Alpöz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof.Dr.Esin ALPÖZ
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Sistemik hastalıkların oral bulguları ve diş hekimliği açısından önemini algılayabilme.
  • 2 Dişlerde çürük, gelişimsel anomaliler ve regresif değişikliklerin teşhisini yapabilme.
  • 3 Çene ve yüz kemiklerinin enflamasyon ve enfeksiyonlarının, kistlerinin, benign ve malign tümörlerinin teşhisini yapabilme.
  • 4 Çenelerde bulgu ve belirti veren kemik ve sistemik hastalıkların radyografik görünümün bilinmesi.
  • 5 TME hastalıklarını, tükürük bezi hastalıklarını, Paranasal sinüs hastalıklarını teşhis edebilme
  • 6 Maksillofasiyal bölgenin kırıklarını teşhis edebilme
  • 7 Oral dokuların vezikülö-büllöz, ülsere, beyaz, kırmızı, pigmente, verüköz-papiller, bağ doku ve lenfoid lezyonlarını teşhis edebilme
  • 8 Çene ve yüzün gelişimsel ve genetik anomalilerini teşhis edebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Anamnez alınması 10 hasta İntraoral ve ekstraoral muayene 10 hasta Periapikal film 20 adet Bitewing film 2 adet Oklüzal film 1 adet Horizontal ve vertikal tüp kaydırma yöntemi 1 adet Panoramik film 2 adet Ekstraoral film 1 adet
*Anamnez alınması 10 hasta İntraoral ve ekstraoral muayene 10 hasta Periapikal film 20 adet Bitewing film 2 adet Oklüzal film 1 adet Horizontal ve vertikal tüp kaydırma yöntemi 1 adet Panoramik film 2 adet Ekstraoral film 1 adet
2.Hafta *Anamnez alınması 10 hasta İntraoral ve ekstraoral muayene 10 hasta Periapikal film 20 adet Bitewing film 2 adet Oklüzal film 1 adet Horizontal ve vertikal tüp kaydırma yöntemi 1 adet Panoramik film 2 adet Ekstraoral film 1 adet
*Anamnez alınması 10 hasta İntraoral ve ekstraoral muayene 10 hasta Periapikal film 20 adet Bitewing film 2 adet Oklüzal film 1 adet Horizontal ve vertikal tüp kaydırma yöntemi 1 adet Panoramik film 2 adet Ekstraoral film 1 adet
3.Hafta *Anamnez alınması 10 hasta İntraoral ve ekstraoral muayene 10 hasta Periapikal film 20 adet Bitewing film 2 adet Oklüzal film 1 adet Horizontal ve vertikal tüp kaydırma yöntemi 1 adet Panoramik film 2 adet Ekstraoral film 1 adet
*Anamnez alınması 10 hasta İntraoral ve ekstraoral muayene 10 hasta Periapikal film 20 adet Bitewing film 2 adet Oklüzal film 1 adet Horizontal ve vertikal tüp kaydırma yöntemi 1 adet Panoramik film 2 adet Ekstraoral film 1 adet
4.Hafta *Anamnez alınması 10 hasta İntraoral ve ekstraoral muayene 10 hasta Periapikal film 20 adet Bitewing film 2 adet Oklüzal film 1 adet Horizontal ve vertikal tüp kaydırma yöntemi 1 adet Panoramik film 2 adet Ekstraoral film 1 adet
*Anamnez alınması 10 hasta İntraoral ve ekstraoral muayene 10 hasta Periapikal film 20 adet Bitewing film 2 adet Oklüzal film 1 adet Horizontal ve vertikal tüp kaydırma yöntemi 1 adet Panoramik film 2 adet Ekstraoral film 1 adet

  • 2 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Uygulama / Pratik 60 2,00 120,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 4 1,00 4,00
Ara Sınav Hazırlık 1 1,00 1,00
Toplam : 125,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00